„THE FRESH HEADS” NYEREMÉNYJÁTÉK - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Lidl Magyarország Bt. (Székhely: 1037 Budapest, Rádl árok 6., Cg.: 01-06-757718, továbbiakban: Szervező) a Fresh Heads nyereményjáték résztvevők személyes adatainak kezelése során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: „Rendelet” – GDPR) rendelkezései szerint jár el. A Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából a résztvevők alábbi személyes adatait kezeli:

•    E-mail cím (kötelező)
•    Keresztnév (opcionális)
•    Telefonszám (opcionális)
•    A felhasználó életkora vagy annak megerősítése, hogy a felhasználó elmúlt 12 éves, a nyereményjátékban való részvétel céljából
•    Levelezési cím (csak a nyertesek esetében)

A résztvevők személyes adatai legkésőbb a nyereményjáték befejezését követő 60 napon belül törlésre kerülnek, kivéve, a nyertes résztvevők adatait, amelyeket a kötelező jogi előírások miatt 12 évig tárolunk.

A nyereményjátékban való részvétel során az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz a résztvevő (18. életévét be nem töltött személy esetében törvényes képviselő) önkéntes hozzájárulása.

Ha a nyereményjáték során a résztvevő már nem akar részt venni a nyereményjátékban, a személyes adatokat azonnal töröljük, miután a résztvevő és/vagy törvényes képviselője kéri tőlünk azok törlését, vagyis visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez. A nyereményjátékban való további részvétel, így esély a nyereményre ebben az esetben kizárt. A személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmeket e-mailben a info@lidl.hu címre, vagy írásban, postai úton a Szervező címére lehet elküldeni.

A nyereményjátéktól független adatkezelés során a személyes adatoknak a „The Fresh Heads” alkalmazásban történő általános adatkezelési tájékoztató érvényes.
 
12 év felett, de 18 év alatti személyek – kiskorúak - személyes adatainak kezelése
A nyereményjátékban kizárólag 12 éven felüli személyek vehetnek részt. A résztvevő, illetve a 18. életévét be nem töltött személy esetében a törvényes képviselő köteles megerősíteni életkorát és a Játékban való részvételhez adott hozzájárulását, amikor regisztrál a nyereményjátékra. A Lidl fenntartja a jogot a nyertes életkorának ellenőrzésére, adott esetben a személyazonosítást biztosító okmányok segítségével, ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy a nyertes megfelel-e a nyereményjátékban való részvételhez szükséges életkornak.

Adatfeldolgozó, címzettek:
A nyereményjáték lebonyolítása során Szervező a következő adatfeldolgozót veszi igénybe:

Magneds International BV, Spoorlaan 21A, 5038 CB Tilburg, Hollandia

Szervező, illetve Adatfeldolgozó a nyertes adatait továbbítja a Media Markt Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 144-150.) részére. Media Markt gondoskodik a nyeremények nyertesek részére történő eljuttatásáról.

A nyeremények átadása során az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

Egyéb adatkezelés
Nyertesek nevének feltüntetése a Szervező honlapján.
Szervező a Nyertes/Törvényes képviselő hozzájárulása alapján honlapján megjeleníti a Nyertesek nevét. A nevek feltüntetése, nyilvánosságra hozatala a Játék átláthatóságát, transzparenciáját és természetesen promócióját hivatott biztosítani. A neveket Szervező 2022.10.13-ig jeleníti meg honlapján.

Érintetti jogok
A részvevő jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kérjen a tárolt személyes adatokról. Lehetősége van, hogy kérje a személyes adatainak helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását.

Ha az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás, a résztvevő a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, az addigi adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül.

Bővebb információ, kérdések vagy panaszok esetén résztvevő írásban vagy e-mailben az Adatvédelmi Tisztviselőhöz fordulhat, továbbá panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál (www.naih.hu, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa 9-11.,) bíróságnál.


Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége:

Lidl Magyarország Bt.
1037 Budapest, Rádl árok 6.
adatvedelem@lidl.hu