„THE FRESH HEADS” APPLIKÁCIÓ - FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Bevezető rendelkezések
A jelen rendelkezések szabályozzák a „The Fresh Heads” alkalmazás (a továbbiakban: a „Szolgáltatás” vagy az „Alkalmazás”) felhasználási feltételeit. Az Alkalmazást a Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6., cégjegyzékszám: 01-06757718, a továbbiakban: „Lidl”) üzemelteti.

A Szolgáltatást a Magneds International BV (székhelye: Spoorlaan 21A, 5038 CB Tilburg, Holland Királyság) szerződéses partnerünkkel együttműködve, az alábbi feltételek szerint nyújtjuk:
 
 2. A használat feltételei
Az Alkalmazás használatához

(a) szükséges egy Android vagy iOS operációs rendszerű eszköz, amely lehetővé teszi az Alkalmazás letöltését;
b) az Alkalmazást a megfelelő alkalmazás-áruházból (Apple App Store, Google Play áruház, Huawei AppGallery) le kell tölteni;
c) az Alkalmazáson belül meg kell erősíteni, hogy a Felhasználó elolvasta és elfogadja az Alkalmazás felhasználási feltételeit és az adatkezelési tájékoztatót;
 
 3.  Az Alkalmazás működése
Az Alkalmazást önkéntesen és ingyenesen biztosítjuk, ezáltal jogosultak vagyunk az Alkalmazás beállítását vagy aktiválását adott esetben akár indoklás nélkül is megtagadni.

Az Alkalmazás első indításakor megkérjük, hogy erősítse meg, hogy elolvasta és elfogadja az Alkalmazás felhasználási feltételeit és az adatkezelési tájékoztatót. Ennek megerősítése nélkül az Alkalmazás nem használható.

A mobilkészülékét és az Alkalmazásban megadott adatokat biztonságban kell tartania. Tilos másoknak hozzáférést adni az Alkalmazáson belüli fiókjához.

Az Alkalmazáson belül az Ön fiókjában történő bármilyen interakciót az Ön cselekményének tulajdonítunk. Ez akkor is érvényes, ha harmadik személyek cselekedtek az Ön készülékén keresztül, és ha ezek a harmadik személyek az Ön készülékét az Ön vétkes magatartásának eredményeként használhatták. Az Ön felelőssége, hogy haladéktalanul értesítsen minket a készülékének (az Alkalmazással kapcsolatos) jogosulatlan használatáról, ha tudomására jut, hogy a készülékével harmadik fél visszaélt. A Lidl nem vállal felelősséget az Ön készülékének az Alkalmazással kapcsolatos, Ön által okozott visszaélésszerű használatáért.

4. Az Alkalmazás célja
4.1. Az Alkalmazás ismertetése
A Vásárló által a Lidl üzletekben, 2022. augusztus 25-től a készlet erejéig végrehajtott 6.000 forint feletti vásárlásért kapott vagy külön megvásárolt üveggolyók csomagolásán található egyedi QR kód beolvasásával a felhasználó feloldhatja az adott üveggolyót az Alkalmazásban, és hozzáadhatja a kollekciójához, valamint használhatja az Alkalmazásban.

Az Alkalmazás számos lehetőséget ad a Felhasználónak, különös tekintettel a következőkre:
1. Üveggolyók feloldása
2. Játékok
3. Részvétel nyereményjátékban

4.2. Az Alkalmazásban szereplő adatok
Az Alkalmazásban történő regisztrációhoz (vagy az Alkalmazás elindításához) csak a becenevét kell megadni. Javasolt a vezetéknév, keresztnév vagy ezek kombinációjának mellőzése becenévként. Az Alkalmazás alapvető működéséhez ezen túlmenően általában nincs szükség további adatokra.

4.3. Technikai adatok az Alkalmazás használatáról
Ha az alkalmazás meghibásodik további technikai adatokat és információkat ún. „Naplóadatokat” tudunk begyűjteni az Ön által használt készülékről. Ilyen lehetnek a következők:
-    felhasználói azonosító
-    anonimizált IP/MAC cím
-    készülék neve, operációs rendszer verziója
-    az alkalmazás beállításai
-    az alkalmazás használatának időpontja és dátuma
Ezek az adatok nem teszik lehetővé az Ön beazonosítását, csupán az Alkalmazás megfelelő működésének elemzésére vagy anonim statisztikák készítésére használjuk fel.

Az Alkalmazáson belül nem gyűjtünk olyan adatokat, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható lenne, a nyereményjáték nyerteseinek azonosításához használt adatok kivételével. A Nyereményjátékra külön Játékszabályzat és Adatvédelmi tájékoztató irányadó.

Az Alkalmazás azonban harmadik fél szolgáltatásait használja, amelyek az Ön azonosítására alkalmas adatokat gyűjthetnek. Nincs befolyásunk arra, hogy e szolgáltatások üzemeltetői hogyan kezelik a személyes adatokat. Kérjük, olvassa el az Alkalmazáson belül használt harmadik fél szolgáltatók adatkezelési tájékoztatóját:
-    Google Play Services
-    Firebase Analytics
-    Firebase Crashlytics

4.4. Felhasználói fiók
Minden felhasználónak van egy egyedi azonosítóval ellátott felhasználói fiókja, amely a felhasználó készülékéhez van párosítva. A felhasználó az Alkalmazáson belül mindaddig megmarad, amíg az Alkalmazás telepítve van. Az Alkalmazás csatlakozik a kiszolgálóhoz, és az egyedi azonosító alapján lekérdezi a felhasználó adatait. Emiatt az Alkalmazás az indításakor, az első indításkor történő egyszerű regisztráción kívül nem követeli meg a felhasználó bejelentkezését.

4.5. Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal
Amennyiben kérdése merül fel az Alkalmazással kapcsolatban, azokat a Lidl Ügyfélszolgálatnak teheti fel. Kérdései megválaszolásához szükség lehet egyéb személyes adatai megadására is. Ügyfélszolgálatunk adatkezelési tevékenységére részletes tájékoztatót talál honlapunkon.

4.6. Nyereményjáték az Alkalmazásban
Az Alkalmazásban nyereményjáték zajlik. E nyereményjátékról bővebb információt a Nyereményjáték szabályzatában talál.

4.7. Push értesítések
Az alkalmazás használata során lehetősége van az alkalmazáson kívüli forrásból származó úgy nevezett push értesítéseket fogadni. Az ilyen értesítések küldéséhez minden esetben a   hozzájárulására van szükség. A push értesítéseket bármikor ki tudja kapcsolni.

5. A Szolgáltatás használatára vonatkozó általános követelmények

Az Alkalmazás telepítése és a Szolgáltatások igénybevétele rendszeres adattovábbítást igényel a Felhasználó készüléke és az Alkalmazás között az interneten. Az adatátvitel mértéke és gyakorisága az Alkalmazás használatának típusától és mértékétől függ. Az adatátvitel költségei a Felhasználót terhelik. A költségek összegét a Felhasználó és az illetékes szolgáltató által kötött szerződés határozza meg.
Az Alkalmazás használata manipulált végberendezéseken (pl. Jailbreaking / Rooting segítségével) nem megengedett.

6. Az Ön kötelezettségei
Az Ön kötelezettségei közé tartozik, hogy:
–  helyes és naprakész adatokat adjon meg a nyereményjátékba történő regisztrációkor,
– megvédje készülékét a visszaélésszerű használattól, és értesítsen bennünket visszaélés/visszaélés gyanúja esetén; továbbá
– az Alkalmazást a vonatkozó törvényeknek megfelelően használja.

7. Kötelezettségek
A szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis, ezen felül azonban Lidl nem felelős azokért a károkért, amelyek abból következnek, hogy ha:
– az Alkalmazás nem, vagy csak korlátozottan működik,
– nincs kapcsolat a WLAN-hálózathoz, vagy az csak korlátozottan áll rendelkezésre.

8. Az alkalmazás és az adatok törlése
Ha Ön felhasználóként nem kívánja tovább használni az Alkalmazást, bármikor indoklás nélkül eltávolíthatja azt a készülékéről. Ebben az esetben a következő adatok, amelyek a felhasználói tokenhez (egyéni felhasználói azonosító) kapcsolódnak, automatikusan törlődnek:
– becenév és felhasználói azonosító;
– a felhasználó üveggolyó-kollekciója;
– a Játék előrehaladása az Alkalmazásban;
– a Felhasználó zenei és hangbeállításai;
– a Push értesítések beállításai.

Az összes adat teljes törlése azonban nem valósul meg automatikusan. Például a szükséges analitikai adatok megmaradnak. Ha a felhasználó kéri az ilyen típusú adatok törlését is, az ügyfélszolgálaton keresztül kapcsolatba kell lépnie a Lidllel. A felhasználó ilyen irányú kérését követően a felhasználó összes adata törlésre kerül.

9. A Felhasználási feltételek módosítása
A Lidl módosíthatja a jelen Felhasználási feltételeket. A Lidl elvileg akkor változtatja meg a feltételeket, ha ez az Alkalmazás további biztosításához szükséges, különösen a jogszabályok változása miatt, vagy ha ez a Lidl jogos érdekeinek biztosításához szükséges.

Ha Lidl módosítja a Felhasználási feltételeket, akkor az Alkalmazásban elhelyezett megfelelő értesítéssel tájékoztatja a felhasználókat, és megkéri őket, hogy ismerkedjenek meg/tájékozódjanak az új felhasználási feltételekről. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet az új feltételekkel, lehetősége van arra, hogy törölje az Alkalmazást, és ezzel egyidejűleg kérje a Lidl-től az adatok teljes törlését.

10. Végső rendelkezések
A jelen Használati feltételek egyes rendelkezéseinek semmissége, érvénytelensége és/vagy végrehajthatatlansága nem érinti a jelen Felhasználási feltételek fennmaradó rendelkezéseinek hatályát. A semmis, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezések helyébe olyan hatékony és végrehajtható rendelkezés lép, amely a lehető legközelebb áll a jelen feltételek eredeti szándékához.

A Szolgáltatással kapcsolatban keletkező jogviszonyra a ma