Általános panaszügyintézés

Amennyiben áruházunkkal, vagy az áruházainkban forgalmazott termékekkel kapcsolatosan  panasszal élne, az alábbi elérhetőségeket ajánljuk szíves figyelmébe:

Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.
Székhely/levelezési cím: 1037 Budapest, Rádl árok 6.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (80) 020-534 
E-mail címe: info@lidl.hu

Telefonos ügyfélszolgálatunk hétköznapokon 8 és 18 óra között, szombaton 8 és 15 óra között elérhető. 

Panaszügyintézés személyesen, a Lidl üzletekben

  1. Szóbeli panasz az üzletvezetőnél vagy helyettesénél tehető, akik azonnal megvizsgálják és lehetőség szerint orvosolják is azt.
  2. Ennek ellenére, amennyiben panasza kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, jegyzőkönyvet veszünk fel (írásbeli panasz). Az illetékes vezető a panaszáról készült írásbeli jegyzőkönyvet eljuttatja a Lidl Magyarország érintett központjának további ügyintézés céljából.
  3. A vásárlók könyvébe írt, az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos bejegyzések is írásbeli fogyasztói panasznak minősülnek, amelyeket szintén a Lidl Magyarország érintett központjának továbbítunk.

Javasoljuk, hogy panaszát elsősorban a fent megadott elérhetőségeink egyikén vagy személyesen, boltjainkban tegye meg a minél gyorsabb és hatékonyabb panaszkezelés érdekében!

Amennyiben válaszunkkal nem elégedett az alábbi szervekhez fordulhat:

Fogyasztóvédelem, Békéltető testület

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi többek között a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott kötelezettségével összefüggő rendelkezések betartását. Például: ellenőrzi, hogy időben megválaszoltuk-e megkeresését, teljesítettük-e jótállási kötelezettségünket. Amennyiben a hatóság megállapítja, hogy Társaságunk nem a fogyasztóvédelmi jogszabályokkal összhangban járt el, úgy eljárást indíthat Társaságunkkal szemben, annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló eset.

Fontos, hogy nem tartozik a fogyasztóvédelem hatáskörébe az egyedi szerződéses jogviták eldöntése, esetlegesen fellépő kártérítési igényének elbírálása. Ezekben az esetekben javasoljuk keresse meg Társaságunkat a fenti elérhetőségek egyikén, vagy forduljon a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

Amennyiben Ön békéltető testület előtt eljárást indít, alávetjük magunkat annak, a testület ajánlását alaposan megfontoljuk, ugyanakkor döntését nem fogadjuk el kötelezőnek. 

A fogyasztók 2017. január 1. napjától fogyasztóvédelmi panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

A lakóhelye szerinti békéltető testület elérhetőségeiről az alábbi dokumentumból tájékozódhat: Letöltés