NYERD VISSZA VÁSÁRLÁSOD ÉRTÉKÉT

Vásároljon április 25 és 28. között, olvassa be Lidl Plus kártyáját, hogy visszanyerhesse vásárlása értékét számlavégi kupon formájában vagy termékkupont nyerjen!

HOGYAN TUD JÁTSZANI?

1. Vásároljon 2484 Agárd, Akácfa utca 2. szám alatti üzletünkben április 25 és 28 között és olvassa be Lidl Plus kártyáját!

2. Vásárlását követően a Lidl Plus alkalmazásban fog megjelenni a szerencserék

3. Pörgesse meg a szerencsekereket (A vásárlását követően 72 óráig van erre lehetősége)

4. A pörgetés után az alkalmazás jelezni fogja, hogy nyert-e.

5. Amennyiben a szerencsekerék nyert, felugrik a nyeremény kupon, amellyel vásárlása értékét vagy egy termékre kedvezményes megvásárlására jogosító kupont nyerhet.

Ne feledje, ha a vásárlása után megjelenik a szerencsekerék, legalább egy órának el kell telnie ahhoz, hogy ismét szerencsekereket kapjon a vásárlása után.

A Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6., a továbbiakban: LIDL vagy Szervező) „Nyerd vissza vásárlásod értékét” címmel promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) szervez.

A Játék résztvevőinek be kell tartaniuk a jelen „Részvételi feltételeket” és a Lidl Plus Általános Szerződési Feltételeiben leírtakat.


2. Játékosok

Részvételre jogosult:

· valamennyi regisztrált Lidl Plus felhasználó (a Lidl Plus alkalmazás letölthető az "App Store" a "Google Store", vagy a „Huawei AppGallery” oldalon keresztül),

· aki a játék időtartama alatt bármilyen terméket (kivéve: göngyöleg) vásárol bármely, már megnyitott magyarországi Lidl üzletben - függetlenül azok értékétől-, és a vásárlás során beolvassa a digitális Lidl kártyáját,

· aki a regisztráció időpontjában betöltötte a 18. életévet (a regisztráció feltételeit lásd bővebben: www. lidlplus.hu és a Lidl Plus alkalmazás súgójában);

· elfogadja a Szerencsekerék megforgatásával egyidejűleg a Játék Részvételi Feltételeit a jelen szabályzat 3. pontja szerint, illetve ezzel hozzájárulását adja a Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezeléshez.

A Játékban való részvételhez a fent felsorolt feltételek együttes és maradéktalan teljesülése szükséges.


3.Részvételi feltételek

A Játék időtartama: 2024.04.25. 00:00 -tól 2024.04.28. 23:59 -ig.

A Játék időtartama alatt a Játékban valamennyi Lidl Plus alkalmazásban regisztrált és a jelen szabályzat 2. pontjában megjelölt további részvételi feltételnek együttesen megfelelő Lidl Plus felhasználó részt vehet, csak a 2484 Agárd, Akácfa utca 2. szám alatti üzletünkben történő vásárlást követően (értékhatártól függetlenül).

A Játékban való részvételhez a felhasználó a 2484 Agárd, Akácfa utca 2. szám alatti üzletünkben vásárlását követően a fizetés során a pénztárnál azonosítja magát Lidl Plus ügyfélként, a digitális Lidl Plus kártya beolvasásával. A vásárlást és azonosítást követően a digitális szerencsekerék (a továbbiakban „Szerencsekerék” megküldésre kerül a játékos részére a Lidl Plus alkalmazásban, melyről automatikusan értesítést kap.

Figyelem: A szerencsekerekek minden esetben meghatározott ideig érvényesíthetőek, használhatóak fel. A határidő minden nyeremény esetében egyedileg kerül megjelenítésre a szerencsekeréken - illetve a Lidl Plus alkalmazásban kerül tárolásra - a “Lidl Plus nyeremények” menüpontban, a főoldalon.

A Játék megnyitása után megjelenik egy digitális szerencsekerék felület azzal az értesítéssel, hogy a szerencsekerék megforgatásával a Játékos egyidejűleg elfogadja a Játékban való részvétel feltételeit. A Részvételi Feltételek a digitális szerencsekerék alatt elhelyezett linkre kattintással megismerhetők.

A Játékos a szerencsekerék megforgatása után azonnal értesül, hogy nyert-e vagy sem. Ha a játékos nyer a felhasználható kupon rövid idő múlva megjelenik a „Kuponok” menüpont alatt, és az a következő vásárlás során – amennyiben még tart a kupon érvényessége/felhasználhatósága – beváltható. A beváltáshoz kérjük, vegye figyelembe a kupon érvényesítésével szemben támasztott, 4. pontban részletezett kritériumokat.

Ha a Játékos a megnyitás után nem forgatja meg a szerencsekereket, az nem érvényteleníti a Játékot (feltéve, hogy még mindig érvényességi időszakon belül van), és az továbbra is elérhető a „Lidl Plus nyeremények” menüpontban, a főoldalon.

Ha a Játék lejár, annak megjelenítése automatikusan megszűnik a „Lidl Plus nyeremények” menüpontban és ezután már nem lehetséges a részvétel a Játékban.

Egymást követő vásárlások esetén, az első vásárlás után minimum 1 órának el kell telnie, ahhoz, hogy a második vásárlás alkalmával a Játékos jogosulttá váljon egy újabb Játékra.


4. Nyeremények

A Játékba véletlenszerűen kerülnek be különböző típusú nyeremények.

Ezek a nyeremények jelenthetnek:

- meghatározott százalékos kedvezményeket (10%, 20% stb.) adott termékekre;

- különböző típusú forint összegben meghatározott kedvezményeket termékre vagy a vásárlás végösszegére (pld.: 300 Ft a termék eladási árából) vagy

- bármilyen más típusú nyeremény, amely automatikusan és véletlenszerűen szerepel a Játékban.

A kedvezmények kupon formájában jelennek meg a Játékosok számára a Lidl Plus alkalmazásban, és a következő érvényesítési feltételek vonatkoznak rájuk:

• A kupon csak a következő bevásárlás alkalmával váltható be bármely magyarországi Lidl áruházban.

• A nyereményt a kuponon feltüntetett érvényességi időn belül szükséges aktiválni és beváltani.

• A kupon másra nem átruházható és készpénzre nem váltható.

• A beváltáskori vásárlás értékének meg kell egyeznie legalább a nyeremény értékével. Ellenkező esetben, ha a nyeremény értéke nagyobb, mint a vásárlás értéke, a különbség nem kerül megtérítésre a Játékos részére, a kuponból pénzvisszafizetés nem lehetséges.

• Ha a kupon harmadik fél (Partner) szolgáltatásaira, kedvezményeire vonatkozik, úgy a kedvezmény/szolgáltatás teljesítése teljes egészében a szolgáltató felelőssége, azok teljesítéséért LIDL nem felel.

A Játék során fizikai kuponok nem kerülnek kibocsátásra, és a digitális kuponok kinyomtatása nem lehetséges.


5. Nyertes értesítése

Közvetlenül a szerencsekerék megforgatása után a Játékos a Lidl Plus alkalmazáson keresztül kap értesítést arról, hogy nyert-e vagy sem.


6. Felelősségkizárás

A Játék résztvevője tudomásul veszi és elfogadja, hogy a LIDL nem felelős, és nem is tehető felelőssé az információk elküldése során előforduló olyan hibákért, adatveszteségekért vagy szabálytalan működésért, amelyek az adatátvitel meghibásodása, vagy bármilyen más a telekommunikációban, az adatforgalomban, a túlterhelésben vagy az internetkapcsolatban előállt hiba vagy mulasztás miatt, illetve bármilyen más, a LIDL-nek nem felróható okból merülhetnek fel.

Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.


7. Kizárások

A LIDL fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi feltételek megsértése esetén az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt - akár Szervező által feltételezhetően (gyanú). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és professzionális nyereményjáték szolgálatokat.

8. Játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel:

- ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy

- jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.

Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.


9. Adó

A játék nyereményeire a vonatkozó adók és adótörvények vonatkoznak.


10. A bírósághoz fordulás joga

A résztvevő és a LIDL közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.


11. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa. Az aktuális részvételi feltételek minden esetben elérhetőek az alkalmazás felületén.


12. Adatvédelmi információ


Nyereményjáték lebonyolítása


A GDPR 13. cikk (4) bekezdésére tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy a promócióval kapcsolatos adatkezelés folyamatot a Lidl Plus- applikáció adatkezelési tájékoztatójában ( Lidl Plus Adatvédelmi tájékoztató) foglaltak tartalmazzák - mivel az ilyen típusú promóció az Applikáció keretében nyújtott szolgáltatások körébe tartozik. A tájékoztatót az Applikációba való regisztrációt megelőzően a felhasználók már megismerték.

A játékban való részvétellel kapcsolatos – az Applikáció adatkezelési tájékoztatójában hivatkozott - hozzájárulást, melynek alapján az adatok a Játék lebonyolítása, ezen belül a nyeremény résztvevőhöz történő hozzárendelése céljából kezelhetők, a résztvevők a szerencsekerék megforgatásával adják.

Játékból kizárt személyek adatbázisa

Jelen játékszabályzat írt esetekben Szervező jogosult a Játékban résztvevő személyeket valamennyi Játéka tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges visszaéléseket, biztosítsa a Játék átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Résztvevők nyerési esélyeit. Az adatkezelés jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék feltételeit megszegő Résztvevők kiszűrése, kizárása. A kizárt személyekről Szervező adatbázist vezet, melyben rögzítésre kerül a megadott e-mail cím vagy telefonszám, felhasználónév és a kizárás dátuma. A Szervező garantálja, hogy csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek. A rögzített adatokat a Szervező 5 éves ritmusokban törli.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok törlését, helyesbítését vagy az adatkezelés korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen az alábbi e-mail címen: adatvedelem@lidl.hu. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszűnteti.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Érintett kérdéseivel fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (1037 Budapest, Rádl árok 6., e-mail: adatvedelem@lidl.hu), panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 11. honlap: www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (bírósági jogorvoslat).

Szervező Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Cím: 1037 Budapest, Rádl árok 6./ adatvedelem@lidl.hu


Lidl Magyarország Bt.

2024.04.22.