„The Fresh Heads” - Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szervezője:

A Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6., továbbiakban: „Szervező” vagy „Lidl”) „The Fresh Heads" címmel nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Nyereményjáték vagy Promóció).

Promóció időtartama:
2022. augusztus 25-2022. szeptember 21.

Részvételi jogosultság
Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 12. életévét és érvényes e-mail címet adott meg.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője jogosult; amennyiben korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő egyedül jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, illetve a Szervező szerződéses partnerének a Magneds International BV (székhely: Spoorlaan 21A, 5038 CB Tilburg, Hollandia) valamint a Media Markt (1138 Budapest, Váci út 144–150.) alkalmazottai és ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Mind a jelen, mind valamennyi jövőbeni játékból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők kizárása esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

A játék menete
A Játék The Fresh Heads alkalmazáson (továbbiakban: Alkalmazás) keresztül – az alkalmazás használata regisztrációhoz kötött - történik, ahol a Játékosnak a játékszabályzat és az adatvédelmi szabályzat elfogadása előtt, a nyereményjátékra történő nevezés során opcionálisan egy felhasználónevet/keresztnevet (fantázia név is lehet), telefonszámot, illetve kötelező jelleggel egy érvényes e-mail címet kell megadnia. A Játékosnak egyebekben meg kell erősítenie, hogy 12. életévét már betöltötte, 18. életév alatt, pedig, hogy a jelentkezéséhez törvényes képviselője is hozzájárult.
Az Alkalmazás ingyenesen letölthető az Apple App Store-ból, a Google Play Store-ból és a Huawei AppGallery-ből.

A Játék során a Játékosnak a Lidl által szervezett The Fresh Heads promóciós során megszerezhető üveggolyók csomagolásában található QR-kódot kell beolvasnia. A Fresh Heads csomagban lévő QR-kód beolvasásával a Játékos a Fresh Heads üveggolyót aktiválni tudja az Alkalmazásban.
Minden Játékos, aki a promóció időtartama alatt legalább egyszer beolvasta a QR-kódot, részt vehet a napi sorsoláson. A Játékosok minden beszkennelt QR-kód után egy digitális szelvényt kapnak, amit a nyereményjáték aloldalán a „Gyerünk” gombra rákattintva válthatnak be a nyereményjátékra.
Egy Játékos a promóció időtartama alatt többször is részt vehet a Játékban. Abban az esetben azonban, ha a vásárló napi nyertesként kisorsolásra került, úgy több alkalommal már nincs lehetősége a nyerésre.

Hogyan szerezhető meg a Fresh Heads üveggolyó?
A Lidl áruházak minden vásárlója, aki legalább 6000 Ft értékben vásárol bármely magyarországi Lidl áruházban a Fresh Heads promóció alatt, a pénztárnál/kasszánál 1 darab Fresh Heads üveggolyót kap ajándékba. Az üveggolyók egyebekben önállóan is megvásárolhatók.
24 különböző Fresh Heads üveggolyóból áll a kollekció.
Azokat a Fresh Heads-eket, amelyeket a vásárló annál a pénztárnál, ahol a vásárolt, esetlegesen nem kapott meg közvetlenül a vásárlás után, úgy annak főszabály szerint utólagos pótlására nincs lehetőség, sem az adott vagy más üzletben, sem ügyfélszolgálaton keresztül.

Sorsolás és a Nyertesek értesítése
Nyeremények

A Játék során regisztrált és legalább 1 QR-kódot beszkennelő Játékos között a Játék időtartam alatt naponta egy Nintendo Home Sport csomag kerül kisorolásra.

A sorsolást a Szervező szerződéses partnere véletlenszerűségen alapuló sorsoló program segítségével sorsolja ki.

Nyertesek értesítése
A nyerteseket a kihirdetés előtt a regisztrációkor megadott e-mail címen a Szervező, illetve Szervező partnere értesíti a következő e-mail címről nyeremenyjatek@lidl.hu, és 5 munkanapon belül tájékoztatja a további adminisztrációs/adategyeztető tevékenységek szükségességéről, így többek között a személyes adatok bekéréséről (pl. teljes név, telefonszám, lakcím) amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Nyereményt Szervező eljuttassa a Nyertes részére.

A nyerteseknek maximum 5 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy visszaigazoljanak a tájékoztató e-mailben írtaknak megfelelően.
Ha a nyertesek a visszaigazolásnak nem tesznek eleget, akkor a nyertesek elveszítik a jogosultságukat a nyereményre és a Szervező pótnyertest sorsol. A pótnyertesre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre.
A nyereményeket a Media Markt Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 144–150.) az MPL -en keresztül juttatja el a Játékosok részére, az adatok beérkezését követő 14 napon belül.
Az adminisztrációt/adategyeztetés követően a Szervező a nyertesek teljes nevét közzéteszi, kilistázza a Játék weboldalán (www.lidl.hu/freshheads) a „Nyertesek” menüpont alatt.

Jótállás, Szavatosság
Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy Nyereményekkel kapcsolatban felmerülő kellékszavatossági, jótállási igényekkel kapcsolatban közvetlenül a Media Markt-hoz, illetve ügyfélszolgálatukhoz tudnak fordulni.

Felelősség kizárása
Az alkalmazás működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és szerződéses Partnere az alkalmazás folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Partnere az alkalmazás működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy hálózati kimaradásért.
A Szervező továbbá nem vállal felelősséget a hibás vagy hiányos adatszolgáltatásból eredő hátrányokért.

A játék idő előtti befejezése
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele
A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Nyereményjátékhoz tartozó weboldalról (www.lidl.hu/freshheads) letölthető.
A Szervező a játékosok regisztrációkor megadott e-mail címére a játék ideje alatt, kizárólag a játékkal kapcsolatos információkról emlékeztető e-mailt küldhet.
A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, igazoltan felmerült esetleges költségeket.
Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Általános feltételek
A Játék szabályai rövidített formában is közölhetők a kapcsolódó promóciós anyagokban, de az Játék során a jelen Szabályzatban írtak tekintendők az egységes, teljes és végleges szabályoknak.

A Promóció jelen szabályzatára a hatályos magyar jogszabályok az irányadó.