Nyertesek

Hajba László

Kerezsi Adrienn

Soós Szilveszter

Viktor Gábor

Viland AngélaVárja Önt a „Gól-vadász pontvadász” akció!


Most minden, a Lidl Plus-ban azonosított, legalább 1 000 Forint értékben friss zöldség vagy gyümölcs termékeket tartalmazó vásárlás után 1 pontot adunk. Gyűjtsön össze 3 pontot és nevezzen a nyereményjátékra az alkalmazáson belül. A nevezők között 5 darab páros belépőt sorsolunk ki a Magyarország - Montenegró Európa-bajnoki-selejtező mérkőzésre. Egy vásárlás során - a megadott összeghatáronként - tetszőleges pont szerezhető.

Kizárólag olyan, Lidl Plus kártyával azonosított vásárlások vehetnek részt a nyereményjátékban, amelyek során legalább 1000 Forint értékben vásároltál bármilyen friss zöldség vagy gyümölcs terméket.

Nyeremény

A játék időtartama

2023.11.11. - 2023.11.12.

A Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6., a továbbiakban: LIDL vagy Szervező) „Gól-vadász pontvadász akció” címmel promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) szervez.


A Játék résztvevőinek be kell tartaniuk a jelen „Részvételi feltételeket” és a Lidl Plus Általános Szerződési Feltételeiben leírtakat.


1. Játékosok


Részvételre jogosult:


· valamennyi regisztrált Lidl Plus felhasználó, aki

· a játék időtartama alatt bármilyen friss zöldség vagy gyümölcs terméket vásárol bármely, már megnyitott magyarországi Lidl üzletben – és a megvásárolt friss zöldség vagy gyümölcs termékek értéke eléri az 1000 Ft-ot - és a kasszánál beolvassa digitális Lidl Plus kártyáját,

· elfogadja a Játékba való nevezéssel egyidejűleg a Játék részvételi feltételeit a jelen szabályzat 2. pontja szerint.


A Játékban való részvételhez a fent felsorolt feltételek együttes és maradéktalan teljesülése szükséges.2. Részvételi feltételek


A Játék időtartama: 2023.11.11. 00:00-tól 2023.11.12. 23:59 -ig.


A Játék időtartama alatt a Játékban valamennyi Lidl Plus alkalmazásban regisztrált és a jelen szabályzat 1. pontjában megjelölt további részvételi feltételnek együttesen megfelelő Lidl Plus felhasználó részt vehet, valamennyi magyarországi Lidl áruházban történő vásárlást követően. Ha a Játék időtartama alatt új bolt nyílik a magyarországi Lidl hálózatában, akkor az automatikusan nem kerül be a Játékba, csak a soron következőbe.


A Játékban való részvételhez a felhasználó a bevásárlást követően a fizetés során a pénztárnál azonosítja magát Lidl Plus ügyfélként, a digitális Lidl Plus kártya beolvasásával. A friss zöldség vagy gyümölcs termékeket tartalmazó vásárlást és azonosítást követően, amennyiben a megvásárolt friss zöldség vagy gyümölcs termékek értéke eléri az 1 000 Forintot, automatikusan 1 pontot kap, ami a Lidl Plus alkalmazásban tárolásra kerül. Egy vásárlás során - a megadott összeghatáronként - tetszőleges pont szerezhető. Az összegyűjtött pontjait az alkalmazásban bármikor nyomon követheti.


Figyelem: A Játékban a begyűjtött pontok minden esetben meghatározott ideig érvényesíthetőek, használhatóak fel a nyereménysorsolásra történő nevezésre.


Pontgyűjtés időtartama: 2023.11.11. 00:00-tól 2023.11.12. 23:59 -ig.


A sorsolásra történő nevezés 3 pont összegyűjtése után lehetséges. A nevezésre a Lidl Plus alkalmazásban kerül sor.


Nevezés időtartama: 2023.11.11. 00:00-tól 2023.11.12. 23:59 -ig.


A Játék időtartama alatt a nevezések száma korlátlan, az első nevezés után a pontok törlődnek, az újabb nevezéshez újabb 3 pont összegyűjtése szükséges.


Ha a Játék lejár, annak megjelenítése automatikusan megszűnik a Lidl Plus alkalmazásban és ezután már nem lehetséges a részvétel a Játékban.3. Nyeremények


5 x páros belépő a Magyarország – Montenegró Európa-bajnoki-selejtező mérkőzésre

A nyeremények sorsolására, valamennyi olyan játékos közül kerül sor, akik a játék időtartama alatt, megfelelő pont összegyűjtését követően neveztek a Játékba.

A soroslás nem nyilvános, arról a sorsoló bizottság részéről jegyzőkönyv készül. A nyertesek a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes sorsolással kerülnek kiválasztásra.

A sorsolás időpontja: 2023.11.13.

A nyertesnek 2 naptári napon belül vissza kell igazolnia Szervező részére a nyertes pontos nevét és szállítási címét és a nyeremény átadásához szükséges egyéb adatokat. Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A sorsolástól számított 5 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket, pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 5 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez.4. Nyertes értesítése


Nyertesek értesítése a Lidl Plus alkalmazásban és a https://www.lidl.hu/c/lidl-plus-pontgyujto/s10015076 weboldalon történik, illetve a Lidl Plus regisztrációkor megadott email címen. A nyeremények átadása postai úton és/vagy elektronikus úton valósul meg.Nyertesek nevének a feltüntetése a https://www.lidl.hu/c/lidl-plus-pontgyujto/s10015076 weboldalon Lidl jogos érdeke.


5. Felelősségkizárás


A Játék résztvevője tudomásul veszi és elfogadja, hogy a LIDL nem felelős, és nem is tehető felelőssé az információk elküldése során előforduló olyan hibákért, adatveszteségekért vagy szabálytalan működésért, amelyek az adatátvitel meghibásodása, vagy bármilyen más a telekommunikációban, az adatforgalsomban, a túlterhelésben vagy az internetkapcsolatban előállt hiba vagy mulasztás miatt, illetve bármilyen más, a LIDL-nek nem felróható okból merülhetnek fel.


Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.


6. Kizárások


A LIDL fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi feltételek megsértése esetén az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt - akár Szervező által feltételezhetően (gyanú). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és professzionális nyereményjáték szolgálatokat.


7. Játék idő előtti befejezése


A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel:

- ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy

- jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.

Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.


8. Adó


A játék nyereményeire a vonatkozó adók és adótörvények vonatkoznak.


9. A bírósághoz fordulás joga


A résztvevő és a LIDL közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.


10. Egyéb rendelkezések


A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés mellett megváltoztassa. Az aktuális részvételi feltételek minden esetben elérhetőek az alkalmazás felületén.
Adatkezelés részletei


a) Nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás


A Szervező, mint Adatkezelő a Játékra történő nevezés során a Játékos Lidl Plus ID -ját/azonosítóját kizárólag a Játék sikeres lebonyolítása érdekében kezeli - értve ezalatt a Játékos Nyertesként való kisorsolását követően a beazonosítását is.

Adatfeldolgozó: Lidl Stiftung & Co. KG (Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm)

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – önkéntes hozzájárulásb) Értesítés, Nyeremény átadása


Szervező, mint Adatkezelő vagy Szervező Adatfeldolgozója a sorsolást követően a Nyerteseket az alkalmazáson keresztül, a weboldalon, illetve a Lidl Plus regisztráció során megadott e-mail címen keresztül értesíti. Az értesítés során Adatkezelő, Adatfeldolgozótovábbi személyes adatot kér el a Nyertestől, a nyeremény átadása céljából, ezek a következők:

- nyertes e-mail címe, ahova a belépőjegyek Szervező/ Adatfeldolgozó küldeni tudja

- Nyertes teljes neve

- + 1 fő/Kísérő teljes neve és e-mail címe

A nyereményt a Szervező vagy Adatfeldolgozója küldi ki lidlplus@lidl.hu e- mail címről. A Nyertes kijelenti, hogy a nyereménnyel összefüggő adatkezelésről a + 1 fő/Kísérő személyt megfelelően tájékoztatja. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.


Adatkezelés időtartama:

Résztvevők: Sorsolási időpontot követő 30 nap.

Nyertesek (kivéve akik tárgyi Ajándékot nyertek): Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli a Nyertesek adatait.


c) Értesítés, Nyeremény átadása


Szervező, mint Adatkezelő a sorsolást követően a Nyerteseket az alkalmazáson keresztül, a weboldalon, illetve a Lidl Plus regisztráció során megadott e-mail címen keresztül értesíti. Az értesítés során Adatkezelő további személyes adatot kérhet el a Nyertestől, amennyiben az átadás módja szempontjából szükséges pl.: cím, ahova a nyereményt a Szervező ki tudja postázni, egyéb személyes adatok. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.


d) Nyertes nevének közzététele a Lidl Plus alkalmazásban/Weblapon vonatkozó cikkében


Szervező a Nyertes nevét közzéteszi, nyilvánosságra hozza a https://www.lidl.hu/c/lidl-plus-pontgyujto/s10015076 weboldalon, annak érdekében, hogy a Játékot a Szervező promótálja, bemutassa a Játék sikeres és átlátható lebonyolítását. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogos érdek. Lidl Jogos érdeke a Játék transzparenciájának biztosítása a Játék teljes időtartama alatt. Az átláthatóságot szolgálja, hogy annyi Játékos kerül kisorsolásra, ahány nyertest a Szervező/Lidl előre meghirdetett. A nevek feltüntetése segíti Játékban és a Játékszabályzatban foglalt feltételek, részvételi feltételek betartásának ellenőrzését.


Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje a személyek adatokhoz való hozzáférést, helyesbítést, zárolást, törlést az alábbi e-mail címen: adatvedelem@lidl.hu illetve lehetősége van, hogy a c) pontban foglalt adatkezelés esetében tiltakozzon az adatkezelés ellen.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás, az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, azzal, hogy az nem érinti a visszavonás előtt adatkezelés jogszerűségét.

Kérdéseivel az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (1037 Budapest, Rádl árok 6., e-mail: adatvedelem@lidl.hu), panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait. (bírósági jogorvoslat).


Lidl Magyarország Bt.

2023.11.10.