Várja Önt a húsvéti pontvadász akció!


Most minden, a Lidl Plus-ban azonosított, legalább 1 000 Forint értékben Favorina, Deluxe vagy Selection termékeket* tartalmazó vásárlás után 1 pontot kap. Gyűjtsön össze 5 pontot és nevezzen a sorsolásra az alkalmazáson belül, amelyen nagy értékű nyeremények várják Önt! Egy vásárlás során több pont is összegyűjthető. A játék során több nevezés is lehetséges.Kizárólag olyan, Lidl Plus kártyával azonosított vásárlások vehetnek részt a nyereményjátékban, amelyek során legalább 1000 Forint értékben vásárolt Favorina, Deluxe vagy Selection termékeket*.


Nyeremények

  1. 5 x 50 000 Ft értékű Lidl ajándékutalvány

    5 x 50 000 Ft értékű Lidl ajándékutalvány

  2. 3 x 150 000 Ft értékű Lidl ajándékutalvány

    3 x 150 000 Ft értékű Lidl ajándékutalvány

  3. 1 x 250 000 Ft értékű Lidl ajándékutalvány

    1 x 250 000 Ft értékű Lidl ajándékutalvány

A játék időtartama

2023.03.16. - 2023.04.08.


*A promócióban minden Favorina, Deluxe és Selection témában meghirdetett sajátmárkás termékünk részt vesz, többek között a Favorina, Deluxe, Selection, Sweet Corner, Mister Choc Limited Edition, Dulano Limited Edition, Freshona Limited Edition, Vita D'or Limited Edition, Confiserie Firenze Limited Edition, Combino Limited Edition, Ocean Sea Limited Edition, Milbona Limited Edition, Acentino Limited Edition, Chef Select Limited Edition, Snack Day Limited Edition és Confiserie Firenze termékek is.


Nyertesek


A játék még folyamatban van! A promóció lezárása és a sorsolás után itt fognak megjelenni a nyertesek adatai 04.12-én!Részvételi feltételek „Húsvéti pontvadász akció” nyereményjáték

A Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6., a továbbiakban: LIDL vagy Szervező) „Lidl Plus húsvéti pontvadász akció” címmel promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) szervez.
A Játék résztvevőinek be kell tartaniuk a jelen „Részvételi feltételeket” és a Lidl Plus Általános Szerződési Feltételeiben leírtakat.
2. Játékosok
Részvételre jogosult:
· valamennyi regisztrált Lidl Plus felhasználó, aki
· a játék időtartama alatt bármilyen Favorina vagy Deluxe terméket (kivéve: göngyöleg) vásárol bármely, már megnyitott magyarországi Lidl üzletben – és a megvásárolt Favorina vagy Deluxe termékek értéke eléri az 1000 Ft-ot - , és a kasszánál beolvassa digitális Lidl Plus kártyáját,
· elfogadja a Játékba való nevezéssel egyidejűleg a Játék részvételi feltételeit a jelen szabályzat 3. pontja szerint.
A Játékban való részvételhez a fent felsorolt feltételek együttes és maradéktalan teljesülése szükséges.
A promócióban minden Favorina, Deluxe és Selection témában meghirdetett sajátmárkás termékünk részt vesz, többek között a Favorina, Deluxe, Selection, Sweet Corner, Mister Choc Limited Edition, Dulano Limited Edition, Freshona Limited Edition, Vita D'or Limited Edition, Confiserie Firenze Limited Edition, Combino Limited Edition, Ocean Sea Limited Edition, Milbona Limited Edition, Acentino Limited Edition, Chef Select Limited Edition, Snack Day Limited Edition és Confiserie Firenze termékek is.
3.Részvételi feltételek
A Játék időtartama: 2023.03.16. 00:00-tól 2023.04.08. 23:59 -ig.
A Játék időtartama alatt a Játékban valamennyi Lidl Plus alkalmazásban regisztrált és a jelen szabályzat 2. pontjában megjelölt további részvételi feltételnek együttesen megfelelő Lidl Plus felhasználó részt vehet, valamennyi magyarországi Lidl áruházban történő vásárlást követően. Ha a Játék időtartama alatt új bolt nyílik a magyarországi Lidl hálózatában, akkor az automatikusan nem kerül be a Játékba, csak a soron következőbe.
A Játékban való részvételhez a felhasználó a bevásárlást követően a fizetés során a pénztárnál azonosítja magát Lidl Plus ügyfélként, a digitális Lidl Plus kártya beolvasásával. A Favorina vagy Deluxe termékeket tartalmazó vásárlást és azonosítást követően, amennyiben a megvásárolt Favorina vagy Deluxe termékek értéke eléri az 1 000 Forintot, automatikusan 1 pontot kap, ami a Lidl Plus alkalmazásban tárolásra kerül. Egy vásárlás során tetszőleges pont szerezhető. Az összegyűjtött pontjait az alkalmazásban bármikor nyomon követheti.
Figyelem: A Játékban a begyűjtött pontok minden esetben meghatározott ideig érvényesíthetőek, használhatóak fel a nyereménysorsolásra történő nevezésre.
Pontgyűjtés időtartama: 2023.03.16. 00:00-tól 2023.04.08. 23:59 -ig.
A sorsolásra történő nevezés 5 pont összegyűjtése után lehetséges. A nevezésre a Lidl Plus alkalmazásban kerül sor.
Nevezés időtartama: 2023.03.16. 00:00-tól 2023.04.08. 23:59 -ig.
A Játék időtartama alatt a nevezések száma korlátlan, az első nevezés után a pontok törlődnek, az újabb nevezéshez újabb 5 pont összegyűjtése szükséges.
Ha a Játék lejár, annak megjelenítése automatikusan megszűnik a Lidl Plus alkalmazásban és ezután már nem lehetséges a részvétel a Játékban.
4. Nyeremények
Nyeremények:
1 * 250 000 Ft értékű Lidl ajándékutalvány
3 * 150 000 Ft értékű Lidl ajándékutalvány
5 * 50 000 Ft értékű Lidl ajándékutalvány
A nyeremények sorsolására, valamennyi olyan játékos közül kerül sor, akik a játék időtartama alatt, megfelelő pont összegyűjtését követően neveztek a Játékba.
A soroslás nem nyilvános, arról a sorsoló bizottság részéről jegyzőkönyv készül. A nyertesek a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes sorsolással kerülnek kiválasztásra.
A sorsolás időpontja: 2023.04.10.
A nyertesnek 15 naptári napon belül vissza kell igazolnia Adatkezelő részére a nyertes pontos nevét és szállítási címét. Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket, pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez.
5. Nyertes értesítése
Nyertesek értesítése a Lidl Plus alkalmazásban és a https://www.lidl.hu/c/lidl-plus-pontgyujto/s10015076 weboldalon történik, illetve a regisztrációkor megadott email címen. A nyeremények átadása postai úton valósul meg.
Nyertesek nevének a feltüntetése a https://www.lidl.hu/c/lidl-plus-pontgyujto/s10015076 weboldalon a játékban való részvétel feltétele.
6. Felelősségkizárás
A Játék résztvevője tudomásul veszi és elfogadja, hogy a LIDL nem felelős, és nem is tehető felelőssé az információk elküldése során előforduló olyan hibákért, adatveszteségekért vagy szabálytalan működésért, amelyek az adatátvitel meghibásodása, vagy bármilyen más a telekommunikációban, az adatforgalomban, a túlterhelésben vagy az internetkapcsolatban előállt hiba vagy mulasztás miatt, illetve bármilyen más, a LIDL-nek nem felróható okból merülhetnek fel.
Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
7. Kizárások
A LIDL fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi feltételek megsértése esetén az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt - akár Szervező által feltételezhetően (gyanú). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és professzionális nyereményjáték szolgálatokat.
8. Játék idő előtti befejezése
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel:
- ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy
- jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.
Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.
9. Adó
A játék nyereményeire a vonatkozó adók és adótörvények vonatkoznak.
10. A bírósághoz fordulás joga
A résztvevő és a LIDL közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.
11. Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés mellett megváltoztassa. Az aktuális részvételi feltételek minden esetben elérhetőek az alkalmazás felületén.
Adatkezelés részletei
Nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás
A Szervező, mint Adatkezelő a Játékra történő nevezés során a Játékos Lidl Plus ID -ját/azonosítóját kizárólag a Játék sikeres lebonyolítása érdekében kezeli - értve ezalatt a Játékos Nyertesként való kisorsolását követően a beazonosítását is.
Adatfeldolgozó: Lidl Stiftung & Co. KG (Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm)
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – önkéntes hozzájárulás
Adatkezelés időtartama:
Résztvevők: Sorsolási időpontot követő 30 nap.
Nyertesek: Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli a Nyertesek adatait.
Értesítés, Nyeremény átadása
Szervező, mint Adatkezelő a sorsolást követően a Nyerteseket az alkalmazáson keresztül, a weboldalon illetve a Lidl Plus regisztráció során megadott e-mail címen keresztül értesíti. Az értesítés során Adatkezelő további személyes adatot kérhet el a Nyertestől, amennyiben az átadás módja szempontjából szükséges pl.: cím, ahova a nyereményt a Szervező ki tudja postázni. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.
Nyertes nevének közzététele a Lidl Plus alkalmazásban/Weblapon vonatkozó cikkében
Szervező a Nyertes nevét közzéteszi, nyilvánosságra hozza a https://www.lidl.hu/c/lidl-plus-pontgyujto/s10015076 weboldalon, annak érdekében, hogy a Játékot a Szervező promótálja, bemutassa a Játék sikeres és átlátható lebonyolítását. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogos érdek. Lidl Jogos érdeke a Játék transzparenciájának biztosítása a Játék teljes időtartama alatt. Az átláthatóságot szolgálja, hogy annyi Játékos kerül kisorsolásra, ahány nyertest a Szervező/Lidl előre meghirdetett. A nevek feltüntetése segíti Játékban és a Játékszabályzatban foglalt feltételek, részvételi feltételek betartásának ellenőrzését.
Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje a személyek adatokhoz való hozzáférést, helyesbítést, zárolást, törlést az alábbi e-mail címen: adatvedelem@lidl.hu illetve lehetősége van, hogy a c) pontban foglalt adatkezelés esetében tiltakozzon az adatkezelés ellen.
Amennyiben az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás, az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, azzal, hogy az nem érinti a visszavonás előtt adatkezelés jogszerűségét.
Kérdéseivel az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (1037 Budapest, Rádl árok 6., e-mail: adatvedelem@lidl.hu), panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait. (bírósági jogorvoslat).
Lidl Magyarország Bt.
2023.03.09.