Kedves Lidl Plus Felhasználó,


Újdonságként lehetőséged nyílik véleményedet telefonbeszélgetés keretében megosztani velünk. Mivel a Lidl Plusban megadott személyes adatok beszélgetés céljára történő felhasználása egy új adatkezelésnek számít, arról a Lidl Magyarország Bt. mint adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja.


Az adatkezelés célja a vásárlók véleményének megismerése céljából a vásárlók telefonos megkeresése. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintettek hozzájárulása. Ezt a hozzájárulást a megkeresésekre vonatkozó jelentkezés során az erre szolgáló checkbox segítségével lehet megadni. Ez magában foglalja az azonosításhoz szükséges, a Lidl Stiftung & Co. KG-től, (Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Németország, a továbbiakban: „Lidl Stiftung”) kezelésében lévő személyes adatoknak a Lidl Magyarország Bt. részére történő rendelkezésre bocsátását is.


A hozzájárulásod a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló a 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján nyújtott hozzájárulást is magában foglalja.


A kezelt adatok köre a név, az e-mail-cím és a telefonszám. Kérjük, hogy Lidl Plusban megadott adataidat használd, hogy azonosíthassunk Lidl Plus felhasználóként.


Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, illetve addig az időpontig tartjuk nyilván, amíg a telefonos megkeresések zajlanak. Ha nem tudunk Lidl Plus felhasználóként azonosítani, adataidat haladéktalanul töröljük. Adatfeldolgozóként a Microsoft Ireland Limitied-et vesszük igénybe.


Ha hozzájárultál a híváshoz és végigmentünk a beszélgetésen, megajándékozunk egy Lidl Plus kuponnal. A jóváírás kapcsán az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. A kuponra továbbiakban a Lidl Plus adatkezelési tájékoztatója vonatkozik.


Az adatkezelés kapcsán megillet a hozzáféréshez, helyesbítéshez, adatkezelés korlátozásához, a hozzájárulás visszavonásához (a visszavonás az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti), adathordozhatósághoz, - a GDPR 17. cikkben foglalt feltételekkel - a törléshez való jog, illetve a jogorvoslathoz (felügyeleti hatóságnál történő panasztétel, bírósági jogérvényesítés) való jog. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége ugyfelszolgalat@naih.hu, 1363 Budapest, Pf. 9. Kérdésekkel az adatvédelmi tisztviselő az adatvedelem@lidl.hu e-mailcímen elérhető.