Nyertesek

Jakab Zsuzsanna

Fendler Cecília

Dáginé Vándor Réka

Kovács István

Csorja Zoltán András

Bankóné Nagy Helga

Puskás Józsefné

Lőcse Marianna

Fazekasné Vierg Renáta

Most minden, a Lidl Plus-ban azonosított, legalább 5000 Forint értékben a 12. heti akciós újságban (érvényes 03.21-től) hímes tojással jelölt nonfood termékeket tartalmazó vásárlás után nevezhet a sorsolásra, amelyen nagy értékű nyeremények várják Önt!

Vásárlásonként 1-szer lehet nevezni, viszont a játék során több nevezés is lehetséges.

Kizárólag olyan, Lidl Plus kártyával azonosított vásárlások vehetnek részt a nyereményjátékban, amelyek során legalább 5000 Forint értékben vásárolt az akciós újságban hímes tojás figurával jelölt nonfood termékeket.

A Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6., a továbbiakban: LIDL vagy Szervező) „Lidl Plus Húsvéti Tojáskereső címmel promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) szervez.


A Játék résztvevőinek be kell tartaniuk a jelen „Részvételi feltételeket” és a Lidl Plus Általános Szerződési Feltételeiben leírtakat.


2. Játékosok


Részvételre jogosult:

· valamennyi regisztrált Lidl Plus felhasználó (a Lidl Plus alkalmazás letölthető az "App Store" a "Google Store", vagy a „Huawei AppGallery” oldalon keresztül), aki

· aki a játék időtartama alatt az akciós újságban hímestojás figurával jelölt nonfood termékeket (kivéve: göngyöleg) vásárol bármely, már megnyitott magyarországi Lidl üzletben – és az e körben megvásárolt termékek értéke (kivéve: göngyöleg) eléri az 5000 Ft-ot és a kasszánál beolvassa digitális Lidl Plus kártyáját,

· aki a regisztráció időpontjában betöltötte a 18. életévet (a regisztráció feltételeit lásd bővebben: www.lidlplus.hu és a Lidl Plus alkalmazás súgójában);

· elfogadja a Játékba való nevezéssel egyidejűleg a Játék Részvételi Feltételeit a jelen szabályzat 3. pontja szerint, illetve ezzel hozzájárulását adja a Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezeléshez.

A Játékban való részvételhez a fent felsorolt feltételek együttes és maradéktalan teljesülése szükséges-3.Részvételi feltételek


A Játék időtartama: 2024.03.21. 00:00-tól 2024.03.27. 23:59 -ig.


A Játék időtartama alatt a Játékban valamennyi Lidl Plus alkalmazásban regisztrált és a jelen szabályzat 2. pontjában megjelölt további részvételi feltételnek együttesen megfelelő Lidl Plus felhasználó részt vehet, valamennyi magyarországi Lidl áruházban történő vásárlást követően. Ha a Játék időtartama alatt új bolt nyílik a magyarországi Lidl hálózatában, akkor az automatikusan nem kerül be a Játékba, csak a soron következőbe.


A Játékban való részvételhez a felhasználó a bevásárlást követően a fizetés során a pénztárnál azonosítja magát Lidl Plus ügyfélként, a digitális Lidl Plus kártya beolvasásával. A 2. pontban megjelölt kritériumoknak megfelelő nonfood termékeket tartalmazó vásárlást és azonosítást követően, amennyiben a megvásárolt nonfood termékek értéke eléri az 5 000 Forintot, automatikusan 1 pontot kap, ami a Lidl Plus alkalmazásban tárolásra kerül. Egy vásárlás során 1 pont szerezhető. Az összegyűjtött pontjait és beküldött nevezéseit az alkalmazásban bármikor nyomon követheti.


Figyelem: A Játékban a begyűjtött pontok minden esetben meghatározott ideig érvényesíthetőek, használhatóak fel a nyereménysorsolásra történő nevezésre.


Pontgyűjtés időtartama: 2024.03.21. 00:00-tól 2024.03.27. 23:59 -ig.


A sorsolásra történő nevezés 1 pont megszerzése után lehetséges. A nevezésre a Lidl Plus alkalmazásban kerül sor.


Nevezés időtartama: 2024.03.21. 00:00-tól 2024.03.27. 23:59 -ig.


A Játék időtartama alatt a nevezések száma korlátlan, az nevezések után a pontok törlődnek, az újabb nevezéshez újabb 1 pont összegyűjtése szükséges.


Ha a Játék időtartama lejár, annak megjelenítése automatikusan megszűnik a Lidl Plus alkalmazásban és ezután már nem lehetséges a részvétel a Játékban.4. Nyeremények


Nyeremények:

1 x 200 000 Ft értékű Lidl ajándékutalvány

3 x 150 000 Ft értékű Lidl ajándékutalvány

5 x 50 000 Ft értékű Lidl ajándékutalvány

A nyeremények sorsolására, valamennyi olyan játékos közül kerül sor, akik a játék időtartama alatt, megfelelő pont összegyűjtését követően neveztek a Játékba.

A sorsolás nem nyilvános, arról a sorsoló bizottság részéről jegyzőkönyv készül. A nyertesek a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes sorsolással kerülnek kiválasztásra.

A sorsolás időpontja: 2024.03.28.

A nyertesnek 7 naptári napon belül vissza kell igazolnia a Szervező részére pontos nevét és szállítási címét, illetve az adóköteles nyereményre tekintettel a jogszabály által meghatározott személyes adatokat a 11. c) pont szerint. Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket, pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez.


5. Nyertes értesítése


Nyertesek értesítése a Lidl Plus alkalmazásban és a https://www.lidl.hu/c/lp-husveti-tojaskereso/s10042223 weboldalon történik, illetve a regisztrációkor megadott email címen. A nyeremények átadása postai úton valósul meg.

Nyertesek nevének a feltüntetése a https://www.lidl.hu/c/lp-husveti-tojaskereso/s10042223 weboldalon a játékban való részvétel feltétele.


6. Felelősségkizárás


A Játék résztvevője tudomásul veszi és elfogadja, hogy a LIDL nem felelős, és nem is tehető felelőssé az információk elküldése során előforduló olyan hibákért, adatveszteségekért vagy szabálytalan működésért, amelyek az adatátvitel meghibásodása, vagy bármilyen más a telekommunikációban, az adatforgalomban, a túlterhelésben vagy az internetkapcsolatban előállt hiba vagy mulasztás miatt, illetve bármilyen más, a LIDL-nek nem felróható okból merülhetnek fel.


Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.


7. Kizárások


A LIDL fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi feltételek megsértése esetén az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt - akár Szervező által feltételezhetően (gyanú). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és professzionális nyereményjáték szolgálatokat.


8. Játék idő előtti befejezése


A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel:

- ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy

- jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.

Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.


9. Adó


A játék nyereményeire a vonatkozó adók és adótörvények vonatkoznak.


10. A bírósághoz fordulás joga


A résztvevő és a LIDL közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.


11. Egyéb rendelkezések


A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés mellett megváltoztassa. Az aktuális részvételi feltételek minden esetben elérhetőek az alkalmazás felületén.


Adatkezelés részletei


A Szervező, mint Adatkezelő a Játékra történő nevezés során a Játékos Lidl Plus ID -ját/azonosítóját kizárólag a Játék sikeres lebonyolítása érdekében kezeli - értve ezalatt a Játékos Nyertesként való kisorsolását követően a beazonosítását is.

Adatkezelő: Lidl Magyarország Bt.

Adatfeldolgozó: Lidl Stiftung & Co. KG (Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm)a) Nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás


A Szervező, mint Adatkezelő a Játékra történő nevezés során a Játékos Lidl Plus ID -ját/azonosítóját kizárólag a Játék sikeres lebonyolítása érdekében kezeli - értve ezalatt a Játékos Nyertesként való kisorsolását követően a beazonosítását is. A GDPR 13. cikk (4) bekezdésére tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy a Lidl Plusból a nyereményjáték céljából történő adatátadással kapcsolatos adatkezelés folyamatot a Lidl Plus- applikáció adatkezelési tájékoztatójában (Lidl Plus Adatvédelmi tájékoztató) foglaltak tartalmazzák.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – önkéntes hozzájárulás

Adatkezelés időtartama

Résztvevők: Sorsolási időpontot követő 30 nap.

Nyertesek: Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli a Nyertesek adatait.


b) Értesítés, Nyeremény átadása


Szervező, mint Adatkezelő a sorsolást követően a Nyerteseket az alkalmazáson keresztül, a weboldalon, illetve a Lidl Plus regisztráció során megadott e-mail címen / telefonszámon keresztül értesíti. Az értesítés során Adatkezelő további személyes adatot kérhet el a Nyertestől, amennyiben az átadás módja szempontjából szükséges pl.: cím, ahova a nyereményt a Szervező ki tudja postázni. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése. Az adatkezelési időre az a) pontban foglaltak vonatkoznak azzal, hogy a kizárólag a kiszállításhoz szükséges adatokat az adatkezelő az átadást követő 30 napon belül törli.


c) Adatkezelés az adóköteles Nyeremények kapcsán


A vásárlási utalvány nyeremény az Szja tv. 28. § értelmében egyéb jövedelemnek minősül, az ezzel kapcsolatos, kifizetőt érintő, az adózás rendjével kapcsolatos kötelezettség (adatszolgáltatás) teljesítéséhez a fenti személyes adatok megadására van szükség.

Az adatkezelés célja: a fent meghatározott jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50.§ (1)-(2) bekezdése határoz meg

A kezelt adatok köre: postázási cím, telefonszám, név, születési családi és utónév, anyja neve, adóazonosító jel, nem, állampolgárság, születési hely, idő, Taj-szám

Adatkezelési idő: 6 év

Címzett: NAVd) Nyertes nevének közzététele a Lidl Plus alkalmazásban/Weblapon vonatkozó cikkében


Szervező a Nyertes nevét közzéteszi, nyilvánosságra hozza a https://www.lidl.hu/lidl-plus/pontvadasz weboldalon, annak érdekében, hogy a Játékot a Szervező promotálja, bemutassa a Játék sikeres és átlátható lebonyolítását. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogos érdek. Lidl Jogos érdeke a Játék transzparenciájának biztosítása a Játék teljes időtartama alatt, jogos érdek továbbá az, hogy információt nyújtva elkerülhető legyen, hogy csalók megtéveszthessék az érintetteket azzal, hogy ők a nyertesek. Az átláthatóságot szolgálja, hogy annyi Játékos kerül kisorsolásra, ahány nyertest a Szervező/Lidl előre meghirdetett. A nevek feltüntetése segíti Játékban és a Játékszabályzatban foglalt feltételek, részvételi feltételek betartásának ellenőrzését.


Játékból kizárt személyek adatbázisa


Jelen játékszabályzat írt esetekben Szervező jogosult a Játékban résztvevő személyeket valamennyi Játéka tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges visszaéléseket, biztosítsa a Játék átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Résztvevők nyerési esélyeit. Az adatkezelés jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék feltételeit megszegő Résztvevők kiszűrése, kizárása. A kizárt személyekről Szervező adatbázist vezet, melyben rögzítésre kerül a megadott e-mail cím vagy telefonszám, felhasználónév és a kizárás dátuma. A Szervező garantálja, hogy csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek. A rögzített adatokat a Szervező 5 éves ritmusokban törli.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok törlését, helyesbítését vagy az adatkezelés korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen az alábbi e-mail címen: adatvedelem@lidl.hu. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszűnteti.


Érintetti jogok


Szervező lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy hozzáférési jogát gyakorolja, kérje a személyek adatok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, illetve a hozzájárulásával, valamint szerződéses jogalapon kezelt, általa megadott személyes adatok hordozhatóságát az alábbi e-mail címen: adatvedelem@lidl.hu illetve lehetősége van, hogy a c) pontban foglalt adatkezelés esetében tiltakozzon az adatkezelés ellen.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás, az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, azzal, hogy az nem érinti a visszavonás előtt adatkezelés jogszerűségét.

Kérdéseivel az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (1037 Budapest, Rádl árok 6., e-mail: adatvedelem@lidl.hu), panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1363 Budapest, Pf. 9. , ugyfelszolgalat@naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait. (bírósági jogorvoslat).


Lidl Magyarország Bt.

2024.03.14.