Banner
Adatvédelem

Véleménye fontos számunkra!

Adatkezelési tájékoztató


Kedves Látogató!


Köszönjük érdeklődését az online boltértékeléssel kapcsolatos adatvédelmi tudnivalók iránt.


Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme. Ezért arra törekszünk, hogy az Ön információs önrendelkezési jogát a legteljesebb mértékben biztosítsuk. Ez az adatvédelmi tájékoztató minden információt tartalmaz arról, hogy mely személyes adatait mikor és milyen célból gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk.

Amennyiben a tájékoztató egyes bekezdései mást nem határoznak meg, a GDPR 4. cikk 7. bekezdése szerinti adatkezelő:


Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.

Rádl árok 6.

1037 Budapest

2.1 Protokolladatok


A honlap használattal kezelt személyes adatok adatkezelési célja/jogalapja:


A honlapunk lehívásával böngészőjén keresztül automatikusan a következő adatok kerülnek rögzítésre szervereinken


 • a felhasználó internetkapcsolattal rendelkező eszközének/berendezésének IP-címe
 • a használat napja és időpontja
 • a lekérdezett/lehívott adatállomány neve és URL-je
 • az a honlap/applikáció, amelyről a honlapunkra érkezett (referrer URL)
 • az alkalmazott böngésző és adott esetben az Ön internetkapcsolattal rendelkező számítógépének operációs rendszere és internetszolgáltatójának neve
 • egy egyedi felhasználói ID
 • az eddig Ön által kitöltött kérdőívek száma
 • az időtartam, ami szükséges a kérdőív kitöltéséhez


a következő célokból:

 • zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása a Lidl és a felhasználó között
 • honlapjaink/applikációnk kényelmes használatának biztosítása
 • csalási kísérletek kizárása és
 • a rendszerbiztonság és - stabilitás biztosítása


Felhívjuk figyelmét, hogy a felmérés befejezését követő 7 napon belül pusztán feltételezett módon lehetőség van arra, hogy következtetéseket határozzunk meg a Storefinder-ben használt IP-címével kapcsolatban. Ezt a lehetőséget azonban nem használjuk és azt belső irányelveink is kizárják.


Az IP-cím kezelésének a jogalapja a GDPR 6. cikkének 1) bekezdésének f) pontja. Az adatkezelés iránti jogos érdekünk a fentebb felsorolt célokból származik.


Címzettek/címzettek kategóriái:


A vásárlói felmérések lefolytatása/kiértékelése során az Ön adatait megbízásunkból más adatfeldolgozók is feldolgozzák. Az adatfeldolgozóinkat minden esetben körültekintően választjuk ki, auditáljuk és az együttműködést a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozói szerződéssel szabályozzuk.


Tárolási időtartam/a tárolási időtartam meghatározásának feltételei:


A felmérések/kérdőívek megválaszolásának időtartamára vonatkozó adatokat 90 nap elteltével archiváljuk, majd további 14 nap múlva véglegesen töröljük. Erre azért van szükség, hogy hosszú távon lehetővé tegyük a csalási kísérletek kizárását a felmérésekből.


A fennmaradó adatokat 7 nap után archiválják, és 14 nap után véglegesen törlik.


2.2 Sütik és egyéb hasonló technológiák felhasználói adatok adatkezelésére történő alkalmazása


Az adatkezelés célja/jogalapja:


A Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. felelős a sütik és egyéb hasonló technológiák felhasználói adatok adatkezeléséért, minden h ttps://survey2.medallia.eu/?lidl-hu-feedless&country=HU&language=HU-HU-hoz tartozó domain esetében.


A sütik olyan kis adatállományok/adatcsomagok, amelyek weboldalunk látogatása közben kerülnek tárolásra az Ön berendezésén (laptopján, tabletjén, okostelefonján stb.). A sütik az Ön berendezésén nem okoznak kárt, azok nem tartalmaznak vírusokat, trójait vagy egyéb káros szoftvereket. A sütiben tárolt információk az adott berendezésen rögzülnek. Ez mindazonáltal nem jelenti azt, hogy a sütik révén közvetlenül azonosíthatjuk Önt.


A technikailag szükséges cookie-k és egyéb hasonló technológiák telepítése a felhasználói adatok feldolgozása érdekében a felmérésünk rendelkezésre bocsátását biztosítja.


A sütik és egyéb hasonló technológiák listáját, a feldolgozás céljait, a tárolási időtartamot és az esetleges harmadik szolgáltatók listáját itt találja.


Technikailag szükséges sütik és egyéb hasonló technológiák felhasználói adatok adatkezelése során annak céljától függően a személyes adatok alábbi kategóriáinak adatkezelésére kerül sor:


 • Felhasználói adatok rögzítése az aloldalakra történő átváltás esetén (pl.: cookie-khoz való hozzájárulás mentése);
 • biztonság-releváns események (pl.: csalások észlelése)


A technikailag szükséges sütik használatának GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek. Adatait tehát a Lidl jogos érdeke alapján kezeljük, melynek célja a bolti ajánlataink javítása

Cookie lista

KategóriaNévSzolgáltatóTípusCélLejárat
Működéshez szükségesNSC_tvswfz.nfebmmjb.dpnMedalliaSzükségesA süti segíti az oldal betöltését.A kérdőív lezárásáig.
Működéshez szükségesConsentMedalliaSzükségesRögzíti, hogy a válaszadó elfogadta-e a sütikre vonatkozó általános szerződési feltételeket.1 év.
Működéshez szükségesADRUMAppDynamicsSzükségesSegít megérteni a kitöltő élményét és támogat.A kérdőív lezárásáig.

Az adatkezelés célja/jogalapja:


Az online áruházértékelés keretein belül az Ön személyes vásárlási élményeivel kapcsolatban gyűjtünk adatokat. Ennek célja az áruházainkban történő vásárlói élmény folyamatos javítása.


Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Az Ön és a mi adatkezelés iránti jogos érdekünk a fentebb feltüntetett célból származik, azaz a vásárlási élmény növelése.


Címzettek / címzettek kategóriái:


A vásárlói felmérések lefolytatása/kiértékelése során adott esetben erre szakosodott szolgáltatókat alkalmazunk, elsősorban online marketing területről. Az adatfeldolgozóinkat minden esetben körültekintően választjuk ki, auditáljuk és az együttműködést a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozói szerződéssel szabályozzuk


Tárolási időtartam/a tárolási időtartam meghatározásának feltételei:


Ezen felmérési adatok tárolási ideje 12 hónap. Ezt követően valamennyi adatot összesítik annak a hónapnak a kezdő időpontjára, amelyben a felmérést elvégezték, így a felmérés adatai nem kapcsolhatók időhöz.

Az adatfeldolgozás célja/jogalapja:


Ha a kapcsolatfelvétel céljából megadja a nevét, e-mail címét vagy telefonszámát, akkor ezt és az áruházértékelését kizárólag a kapcsolatfelvétel és a kérése/megkeresése feldolgozása céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis közös, egyidejű érdekünk az Ön kérésének vagy visszajelzésének azonnali feldolgozása a vásárlási élmény javítása érdekében. Az ügyfélszolgálatunk adatkezeléséről bővebben az alábbi linken olvashat.


Címzettek / címzettek kategóriái:


Az adatkezelés keretében adott esetben erre szakosodott szolgáltatókat alkalmazunk, elsősorban ügyfélszolgálat és online marketing területről. Ezek a szolgáltatók nevünkben adatfeldolgozóként végzik az adatkezelést. Körültekintő kiválasztásukra és a velük való szerződéskötésre a GDPR 28. cikkének előírásaival összhangban kerül sor.


Tárolási időtartam/a tárolási időtartam meghatározásának feltételei:


A megkeresés lezárásától számított 90. napon törlésre kerülnek az Ön személyes adatai. Bővebben a fenti linken tájékozódhat.

Az adatkezelés célja/jogalapja:


Amennyiben a nyereményjáték keretein belül személyes adatok tárolására kerül sor, azokat kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, nyeremény átadása és a nyertes nevének közzététele céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.


Bővebb információ >


Címzettek / címzettek kategóriái:


Az adatkezelés keretében adott esetben erre szakosodott szolgáltatókat alkalmazunk, elsősorban ügyfélszolgálat és online marketing területről. Ezek a szolgáltatók nevünkben adatfeldolgozóként végzik az adatkezelést. Körültekintő kiválasztásukra és a velük való szerződéskötésre a GDPR 28. cikkének előírásaival összhangban kerül sor.


Tárolási időtartam/a tárolási időtartam meghatározásának feltételei:


A nyereményjáték lezárást és a nyertes kihirdetését követően a résztvevők személyes adatai a sorsolást követő 30 napon belül törlésre kerülnek. A nyertes adatait 8 évig tároljuk.

Ha adatokat továbbítunk egy harmadik országbeli (az Európai Gazdasági Térségen kívüli) székhelyű címzettnek, akkor ezt megtudhatja a címzettekre / címzettek kategóriáira vonatkozó információkból az adott adatfeldolgozás leírásában. Az Európai Bizottság igazolja, hogy egyes harmadik országok úgynevezett megfelelőségi döntésekkel rendelkeznek az Európai Gazdasági Térség szintjéhez hasonló adatvédelmi előírásokkal. Ezen országok listája megtalálható a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=HU címen. Ha egy országban nincs összehasonlítható adatvédelmi szabvány, akkor biztosítjuk, hogy az adatvédelmet más intézkedések megfelelően garantálják. Ez lehetséges pl. a kötelező vállalati előírásokról, az Európai Bizottság általános szerződéses záradékairól a személyes adatok, tanúsítványok vagy elismert magatartási kódexek védelmére. Kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz (8. bekezdés), ha további információt szeretne erről.

GDPR 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban Önnek joga van ingyenesen információt kérni az Önről tárolt személyes adatokról.

Ezenkívül, ha a jogi követelmények teljesülnek, joga van személyes adatainak helyesbítésére (GDPR 16. cikk), törlésre (GDPR 17. cikk) és az adatkezelés korlátozására (GDPR 18. cikk).

Ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul, akkor a GDPR 21. cikkével összhangban tiltakozási joga van. Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, az adatkezelésre a jövőben nem kerül sor, kivéve, ha a felelős személy bizonyítani tudja a további adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett személynek a tiltakozáshoz való jógával szemben.

Ha maga adta át/ adta meg a kezelt adatokat, akkor a GDPR 20. cikkével összhangban joga van az adathordozhatósághoz.

Ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beleegyezésen alapul, bármikor visszavonhatja beleegyezését a jövőre nézve, anélkül, hogy az befolyásolná a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

A fent említett esetekben, ha kérdése vagy panasza van, kérjük, írásban vagy e-mailben vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel.

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál is.

Adatai kezelésével kapcsolatos további kérdések esetén a Lidl adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.


Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.

Adatvédelmi tisztviselő

Rádl árok 6.

1037 Budapest

adatvedelem@lidl.huVerzió: 2021.10.22.