Kaparós nyereménykártya játékszabályzat

Kaparós nyereménykártya játékszabályzat


1. Részvételi feltételek


A Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6., a továbbiakban: LIDL vagy Szervező) "Kaparós nyereményjáték" címmel promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) szervez.
A Játék résztvevőinek be kell tartaniuk a jelen "Részvételi feltételeket" és a Lidl Plus Általános Szerződési Feltételeiben leírtakat.

2. Játékosok


Részvételre jogosult:


  • valamennyi regisztrált Lidl Plus felhasználó (a Lidl Plus alkalmazás letölthető az "App Store" vagy a "Google Store" oldalon keresztül), aki
  • a játék időtartama alatt bármilyen terméket (kivéve: göngyöleg) vásárol bármely, már megnyitott magyarországi Lidl üzletben - függetlenül azok értékétől-, és a vásárlás során bemutatja digitális Lidl kártyáját,
  • aki a regisztráció időpontjában betöltötte a 18. életévet (a regisztráció feltételeit lásd bővebben: www. lidlplus.hu és a Lidl Plus alkalmazás súgójában);
  • Magyarországon lakóhellyel rendelkezik;
  • elfogadja a kaparós nyeremény lekaparásával egyidejűleg a Játék részvételi feltételeit a jelen szabályzat 3. pontja szerint.


A Játékban való részvételhez a fent felsorolt feltételek együttes és maradéktalan teljesülése szükséges.

3.Részvételi feltételek


A Játék időtartama: 2021.05.19-től visszavonásig.
A Játék időtartama alatt a Játékban valamennyi regisztrált és a jelen szabályzat 2. pontjában megjelölt további részvételi feltételnek együttesen megfelelő Lidl Plus felhasználó részt vehet, valamennyi magyarországi Lidl áruházban történő vásárlást követően (értékhatártól függetlenül). Ha a Játék időtartama alatt új bolt nyílik a magyarországi Lidl hálózatában, akkor az automatikusan nem kerül be a Játékba, csak a soron következőbe.
A Játékban való részvételhez a felhasználó a bevásárlást követően a fizetés során a pénztárnál azonosítja magát Lidl Plus ügyfélként, a digitális Lidl Plus kártya bemutatásával. A vásárlást és azonosítást követően a digitális kaparós nyeremény (a továbbiakban "Kaparós nyeremény") megküldésre kerül a játékos részére a Lidl Plus alkalmazásban, melyről automatikusan értesítést kap.
Figyelem: A kaparós nyeremények minden esetben meghatározott ideig érvényesíthetőek, használhatóak fel. A határidő minden nyeremény esetében egyedileg kerül megjelenítésre a kaparós nyereményen - illetve a Lidl Plus alkalmazásban kerül tárolásra - a "Kaparós nyeremények" menüpontban.
A Játék megnyitása után megjelenik egy digitális kaparópanel azzal az értesítéssel, hogy a felület lekaparásával a Játékos egyidejűleg elfogadja a Játékban való részvétel feltételeit. A Részvételi feltételék a digitális kaparófelület alatt elhelyezett linkre kattintással megismerhetők.
A Játékos a felület lekaparása után azonnal értesül, hogy nyert-e a vagy sem. Ha a játékos nyer a felhasználható kupon rövid idő múlva megjelenik a "Kuponok" menüpont alatt, és az a következő vásárlás során – amennyiben még tart a kupon érvényessége/felhasználhatósága – beváltható. A beváltáshoz kérjük, vegye figyelembe a kupon érvényesítésével szemben támasztott, 4. pontban részletezett kritériumokat.
Ha nem sikerül teljesen lekaparni a kaparós felületet, az nem érvényteleníti a Játékot (feltéve, hogy még mindig érvényességi időszakon belül van), és az továbbra is elérhető a "Kaparós nyeremények" menüpontban.
Ha a Játék lejár, annak megjelenítése automatikusan megszűnik a "Kaparós nyeremények" menüpontban és ezután már nem lehetséges a részvétel a Játékban.
Egymást követő vásárlások esetén, az első vásárlás után minimum 1 órának el kell telnie, ahhoz, hogy a második vásárlás alkalmával a Játékos jogosulttá váljon egy újabb Játékra.

4. Nyeremények


A Játékba véletlenszerűen kerülnek be különböző típusú nyeremények.

Ezek a nyeremények jelenthetnek:

- meghatározott százalékos kedvezményeket (10%, 20% stb.) adott termékekre;

- különböző típusú forint összegben meghatározott kedvezményeket termékre vagy a vásárlás végösszegére (pld.: 300 Ft a termék eladási árából) vagy

- bármilyen más típusú nyeremény, amely automatikusan és véletlenszerűen szerepel a Játékban.


A kedvezmények kupon formájában jelennek meg a Játékosok számára a Lidl Plus alkalmazásban, és a következő érvényesítési feltételek vonatkoznak rájuk:


  • A kupon csak a következő bevásárlás alkalmával váltható be bármely magyarországi Lidl áruházban.
  • A nyereményt a kuponon feltüntetett érvényességi időn belül szükséges aktiválni és beváltani.
  • A kupon másra nem átruházható és készpénzre nem váltható.
  • A vásárlás értékének legalább meg kell egyeznie a nyeremény értékével. Ellenkező esetben, ha a nyeremény értéke nagyobb, mint a vásárlás értéke, a különbség nem kerül megtérítésre a Játékos részére, a kuponból pénzvisszafizetés nem lehetséges.
  • Ha a kupon harmadik fél (Partner) szolgáltatásaira, kedvezményeire vonatkozik, úgy a kedvezmény/szolgáltatás teljesítése teljes egészében a szolgáltató felelőssége, azok teljesítéséért LIDL nem felel.


A Játék során fizikai kuponok nem kerülnek kibocsátásra, és a digitális kuponok kinyomtatása nem lehetséges.

5. Nyertes értesítése


Közvetlenül a felület lekaparása után a Játékos a Lidl Plus alkalmazáson keresztül kap értesítést arról, hogy nyert-e vagy sem.

6. Felelősségkizárás


A Játék résztvevője tudomásul veszi és elfogadja, hogy a LIDL nem felelős, és nem is tehető felelőssé az információk elküldése során előforduló olyan hibákért, adatveszteségekért vagy szabálytalan működésért, amelyek az adatátvitel meghibásodása, vagy bármilyen más a telekommunikációban, az adatforgalomban, a túlterhelésben vagy az internetkapcsolatban előállt hiba vagy mulasztás miatt, illetve bármilyen más, a LIDL-nek nem felróható okból merülhetnek fel.


Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

7. Kizárások


A LIDL fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi feltételek megsértése esetén az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt - akár Szervező által feltételezhetően (gyanú). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és professzionális nyereményjáték szolgálatokat.

8. Játék idő előtti befejezése


A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel:

- ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy

- jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.

Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

9. Adó


A játék nyereményeire a vonatkozó adók és adótörvények vonatkoznak.

10. A bírósághoz fordulás joga


A résztvevő és a LIDL közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

11. Egyéb rendelkezések


A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa. Az aktuális részvételi feltételek minden esetben elérhetőek az alkalmazás felületén.
Lidl Magyarország Bt.

2021.05.15.

Az kaparós nyereménykártya játékszabályzatot PDF formátumban innen töltheti le.

A PDF fájl megtekintéséhez szüksége lesz erre: Adobe Acrobat Reader.