Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek


A Lidl Plus alkalmazás részvételi feltételei

Utolsó frissítés időpontja: 2021. október

1. Alkalmazási terület

A jelen Részvételi feltételek („Részvételi feltételek”) a Lidl Plus Vásárlói Hűségprogramban (a továbbiakban: „Szolgáltatás” vagy „Lidl Plus”) való részvételt szabályozzák. A Szolgáltatást a Lidl Stiftung & Co. KG (a továbbiakban: „Lidl Stiftung”, vagy „mi”) működteti, azonban a Lidl Stiftung jogosult a szolgáltatásnyújtásba alvállalkozókat és/vagy Lidl társaságokokat a továbbiakban együttesen a Lidl Stiftunggal: „Lidl társaságok vagy Lidl”) involválni. A Szolgáltatás olyan fogyasztók (a továbbiakban: „Felhasználók” vagy „Ön/Önök”) felé irányul, akik a Lidltől, a Lidl és adott esetben az együttműködő partnerek ajánlataival, akcióival kapcsolatos, személyre szabott, egyéni érdeklődésüknek a lehető legjobban megfelelő információkat szeretnének kapni. A Szolgáltatás célja tehát, hogy a Felhasználók lényeges tartalmakhoz jussanak, olyan információkat azonban lehetőség szerint ne kapjanak, amelyek egyéni érdeklődésükön kívül esnek, azaz számunkra érdektelenek.


A lényeges tartalom meghatározásának alapja a Lidl társaságok termékei és szolgáltatásai felé mutatott vásárlói és felhasználási magatartás az alábbiakban ismertetettek szerint.


Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a Lidl Plus alkalmazás keretében szervezett nyereményjátékot/promóciós játékot a Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.) szervezi. A promóciós játékokra külön részvételi feltételek vonatkoznak, melyek minden esetben megtalálhatók az aktuális Játékra történő jelentkezésnél.


A Lidl Plus, mint Szolgáltatás az alábbi Részvételi feltételek alapján elérhető:

2. A részvétel feltételei

A Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy Ön, mint a Ptk. 8:1 § 2. pont szerinti fogyasztó, betöltötte a 18. életévet. A Szolgáltatás használata kizárólag magáncéllal lehetséges, a Ptk. 8:1 § 3. pont szerinti vállalkozás a Szolgáltatást nem veheti igénybe.

3. Regisztráció és fiók létrehozása


Ahhoz, hogy Szolgáltatásunkat igénybe tudja venni, szükséges, hogy a regisztráció során létrehozzon egy fiókot a Lidl Plus alkalmazás használatához.


A regisztrációs folyamat során, miután megadta az összes szükséges adatot, a MyLidl felhasználó nevét és jelszavát, a „Tovább” majd a „Bejelentkezés” gomb kiválasztásával kötelező erejű ajánlatot tesz a szolgáltatás és a szolgáltatás funkcióinak használatára. Az ajánlattal nem keletkeznek az Ön terhére költségek.


A „Tovább” gomb megnyomása előtt a különböző mezők adatainak törlésével, kiegészítésével, módosításával vagy az alkalmazás bezárásával bármikor megszakíthatja a regisztrációt vagy módosíthatja a rögzített adatokat. A megadott adatok a regisztrációs folyamat befejezését követően bármikor módosíthatók.


A szerződéskötésre vonatkozó ajánlata beérkezését követően a regisztráció során az Ön által megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk az ajánlat beérkezéséről (a továbbiakban „Visszaigazolás”). Ez a Visszaigazolás egyúttal a felhasználási feltételek/szerződés megkötésére (a továbbiakban „Szerződéskötés”) irányuló ajánlat részünkről történő elfogadását is jelenti. Ön azt követően használhatja a Szolgáltatást, mihelyt megkapta a Visszaigazolást.


A Lidl Plus regisztrációra Önnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:


a Lidl Plus alkalmazáson keresztül, mely a különböző obil platformokon érhető el.


A regisztráció során automatikusan vásárlói azonosítót kap.


Mivel a Szolgáltatást önkéntesen és térítésmentesen biztosítjuk, a fiók létrehozását egyedi esetben indoklás nélkül jogosultak vagyunk megtagadni.


A regisztrációs során az Ön által megadott e-mail cím és mobiltelefonszám nem lehet hozzárendelve más fiókhoz. Szintén tilos olyan e-mail cím, mobiltelefonszám vagy egyéb elérhetőség megadása, amely nem az Öné, ide értendők elsősorban az úgynevezett „eldobható (ideiglenes) e-mail címek”. Hozzáférési adatait tárolja biztonságosan. Kerülje, hogy fiókjához más személy részére hozzáférést biztosítson.


A fiókján keresztül a Lidl-lel lebonyolított minden interakciót Önnek tulajdonítunk. Ez akkor is irányadó, ha fiókján keresztül ugyan harmadik személyek hajtottak végre tevékenységet, de a harmadik személyek az Ön felróható magatartása miatt használhatták fiókját. Köteles bennünket haladéktalanul tájékoztatni minden olyan esetben, ha fiókját jogosulatlan használták, valamint hozzáférési adatait megváltoztatni, amennyiben feltételezhető, hogy fiókját harmadik személyek használják.

4. A szolgáltatás tárgya

4.1. Személyre szabott információk


A Szolgáltatás célja az Ön számára személyre szabott, lényeges információ eljuttatása, illetve a Lidl Plus applikáción keresztül azok megjelenítése az Ön részére, valamint – amennyiben lehetséges – ajánlataink és szolgáltatásaink az Ön igényeinek megfelelő alakítása.


A Lidl Plus programban való részvétel ingyenes.


A Lidl Plus segítségével sokoldalú, az Ön igényeihez alakított szolgáltatásokhoz juthat. Ez többek között kifejezetten az Ön igényeinek és elvárásainak megfelelő ajánlatokat, nyereményjátékokban (minden esetben promóciós játékok), exkluzív engedményes és különleges akciókban való részvételt jelent. Ezzel a céllal próbáljuk meg meghatározni a Lidl által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődését és preferenciáit.


Amennyiben egy adatkezeléshez az Ön hozzájárulását kérjük, úgy adatait kizárólag a Lidl Plus alkalmazás céljából kezeljük, feltéve, hogy hozzájárulását megadta. Adatgyűjtés és tárolás


Az Önnek megfelelő ajánlatok eljuttatása a jelen fejezetben felsorolt adatokon alapul:


4.2.1. Lidl Plus regisztráció

A regisztráció keretében az alábbi vásárlói törzsadatokat rögzítjük: vezetéknév, utónév, születési idő, e-mail cím, mobiltelefonszám és preferált Lidl-üzlet. Opcionálisan megadható még megszólítás, nem és a lakcím (utca, házszám, irányítószám, város és ország). A preferált üzlet meghatározásához választása szerint – opcionálisan - mobil eszközének helymeghatározó funkciója is használható.


4.2.2. My Lidl

Amennyiben My Lidl fiókjában életkörülményeivel és érdeklődésével összefüggésben önkéntesen meghatározott adatokat ad meg, úgy ezen információk a Lidl Plus keretében szintén az adatkezelés részévé válnak.


4.2.3. Üzlet felkeresése

Amennyiben az üzletben történő vásárlás során a pénztárnál azonosítja magát, rögzítjük az Ön által felkeresett üzletet, az Ön által megvásárolt termékeket típus, mennyiség és ár szerint, az Ön által beváltott kuponokat, a nyugtaösszeget, a fizetés időpontját és a használt fizetőeszköz típusát. Vásárlási adatainak Lidl Plus fiókjához történő rendelésével lehetőségünk van arra, hogy kifejezetten az Ön preferenciáihoz és érdeklődéséhez szabott ajánlatokat és akciókban történő részvételt kínálhassunk Önnek.


Az azonosítás a pénztárnál aktívan a digitális Lidl Plus kártyával történhet.


4.2.4. Ügyfélszolgálat

Ha felkeresi valamely Lidl társaság ügyfélszolgálatát, azokat az adatokat kezeljük, amelyeket ebben a vonatkozásban megad számunkra, illetve az ügyfélszolgálat számára.


4.2.5. Az applikáció használata

A Lidl Plus applikáció használata során információt gyűjtünk arról az üzletről, amelyben Ön bevásárol. Ezen túlmenően valamennyi tartalomról, amelyeket az alkalmazásban megtekintett, pl.: aktivált kuponokról, az Ön értesítési beállításairól, a nyereményjátékokban való részvételről, megtekintett termékekről, valamint a kiválasztott „kedvenc üzletéről”. Adatokat gyűjtünk továbbá az alkalmazással való interakcióiról, pl.: meglátogatott aloldalak, a használat során megtekintett oldalak, kattintások száma, görgetések. Rögzítjük továbbá vásárlói azonosítóját, az alkalmazáshoz használt operációsrendszert, az eszközazonosítót, az Ön által beállított nyelvet, a kiválasztott országot, valamint az Ön által használt applikációverziót. Ezeket az információkat az alkalmazás használatáról részben csak a hozzájárulása esetén kezeljük. Kérjük, vegye figyelembe adatvédelmi tájékoztatónkat.


4.2.6. Bejelentkezési adatok

Bejelentkezési adatai a bejelentkezés sikeres lefolytatásához/biztosításához kerülnek rögzítésre és felhasználásra. Bejelentkezési adatai a fiókjából történő kijelentkezésig tárolódnak az applikációban abból a célból, hogy ne kelljen minden belépéskor újra bejelentkeznie.


4.2.7 Partnerajánlatok

A Lidl Plus-szal összefügésben igénybe veheti kiválasztott, harmadik fél partnereink kedvezményes ajánlatait is


Egyes esetekben azonban a promóciós kód megadása helyett az ajánlatok igénybevételéhez a digitális Lidl Plus kártyájával szükséges magát azonosítani, mint Lidl Plus vásárló. Az érintett partnerünk utólagosan értesít bennünket az adott kedvezményes ajánlat kihasználásáról és a kapcsolódó információkról (pl. időpont, mennyiség), aminek révén ajánlatainkat a Lidl Plus vásárlók érdeklődésének megfelelően még célirányosabban alakíthatjuk. A partnerektől érkező visszajelzés nem tartalmaz személyes adatot, kizárólag statisztikai célt szolgál. Ez alól kivételt képez az az egyedi eset, ha a Lidl Plus-on belül köt megállapodást valamely együttműködési partnerünkkel egy olyan szolgáltatás, ajánlat megkötésére, mely további kedvezménnyel (pl.: pénzvisszatérítéssel) jár. Ebben az esetben a partnertől megkapjuk az Ön elérhetőségi adatait (e-mail cím és telefonszám), hogy a kedvezményt, akciót mely a szolgáltatással jár megfelelően hozzárendelhessük Lidl fiókjához.


Felhívjuk figyelmüket, hogy harmadik fél partnereink által kínált kedvezményes ajánlatokra a harmadik fél partner által meghatározott feltételek irányadóak, amelyekre Lidl-nek nincs ráhatása illetve a felmerülő felelősségi kérdések is kizárólag a partnert terhelik. A Lidl Plus-szal összefüggő kedvezmények érvényesítéséhez szükséges a jelen felhasználási feltételek mellett a Partner felhasználási feltételeinek az elfogadása is.


4.2.8. Egyéb szolgáltatók hírlevelei

Amennyiben hozzájárulását adta valamely Lidl Társaság által működtetett szolgáltatás hírlevél küldéséhez / fogadásához, úgy ezen társaságoktól információkat kaphatunk az Ön a hírlevéllel összefüggő felhasználói magatartásáról, úgy mint, hogy mikor nyitotta meg a hírlevelet, milyen linkekre kattintott,


4.2.9. Hírlevél / push értesítés / SMS

A Lidl Plus használata során figyelemmel kísérjük felhasználói magatartását hírlevelek és egyéb, adott esetben push értesítés vagy SMS formájában küldött információk tekintetében, azt tároljuk és lehetőség szerint hozzárendeljük személyéhez, e-mail címéhez és vásárlói azonosítójához. Nyomon követjük az üzenetek megnyitásának időpontját és az Ön által megtekintett linkeket, kattintott területeket, kiválasztott termékeket, a használat időpontját, időtartamát és gyakoriságát.


4.3 Adatok elemzése

A 4.2. pontban vázolt adatokat adatbázisunkban összevezetjük. Az adatokat kiértékeljük. A kiértékelés célja, hogy csak ilyen információkat küldjünk vagy jelenítsünk meg az Ön számára, amelyek felkeltik érdeklődését. A lehetséges termékkereslet meghatározására egyebekben matematikai-statisztikai módszereket alkalmazunk. Ehhez személyes adatait összehasonlítjuk más vásárlók adataival. Az összehasonlítás alapján következtetni tudunk arra, mely további, más, hasonló érdeklődésű vásárlók által keresett termékek és szolgáltatások kelthetik fel az Ön érdeklődését. A Lidl mindazonáltal nem vállal jogi felelősséget azért, hogy az adatkezelés során Ön ténylegesen csak olyan ajánlatokat kap, amelyek iránt érdeklődik. Az applikáció használata során felhasználói profilszegmenseket hozunk létre statisztikai kiértékelés és személyére szabás céljából, amelyeket lehetőség szerint hozzárendelünk az Ön személyéhez.


A kiértékelésbe nem vonjuk be a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerinti különleges kategóriájú személyes adatokat.

​​​​​​​5. A Szolgáltatás igénybevételének általános követelményei


A Lidl Plus Szolgáltatás igénybevételéhez (regisztrációhoz) érvényes mobiltelefonszám és e-mail cím szükséges.


A Lidl Plus applikáció alkalmazásához a résztvevőnek valamelyik alkalmazásboltból (App Store, Goolge Play stb.) le kell töltenie magát a Lidl Plus alkalmazást/ szoftvert. A különböző típusú mobiltelefonokhoz meghatározott szoftververziók állnak rendelkezésre. Bizonyos mobiltípusok esetében technikai okokból nem elérhető alkalmas szoftver. Amennyiben a résztvevő mindenkori mobiltelefonja esetében nem elérhető alkalmas szoftver, a résztvevő nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást. A Lidl Stiftung mindazonáltal törekszik a lehető legkülönbözőbb modelltípusokhoz szoftvert kínálni. A mobil eszközök piacának folyamatosan változó termékpalettája miatt a Lidl Stiftungnak nem áll módjában a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas valamennyi mobiltelefonról aktuális listát megjelentetni.


A szoftver installálása és a Szolgáltatás igénybevétele rendszeres adatátvitelt feltételez a résztvevő mobiltelefonja esetében. Az adatátvitel terjedelme és gyakorisága a Szolgáltatás igénybevételének jellegétől és terjedelmétől függ. Az adatátvitellel kapcsolatos költségeket a résztvevő viseli. Ezek nagysága a résztvevő és a mindenkori mobilszolgáltató közötti szerződés szerint alakul.


Az internetkapcsolat felhasználói oldalon történő megléte és fenntartása nem része a Lidl Stiftung szolgáltatásainak. Ez kizárólag a résztvevő és az internetszolgáltatója közötti szerződés tárgya.


A Lidl Plus Szolgáltatás igénybevételének további feltételei a kielégítő akkumulátor töltöttségi szint és képernyőfényerő a QR kódok beolvasásához.


A résztvevő köteles elvégezni a Lidl által felkínált frissítéseket. Erről a résztvevő a szoftverhasználat során értesítést kap. A Lidl Plus alkalmazás manipulált eszközökön (pl. jailbreak, rooting) történő igénybevétele nem megengedett.

6. Az Ön kötelezettségei


Ön köteles


  • a regisztráció során helyes, a valóságnak megfelelő adatokat megadni és profilját naprakészen tartani;
  • jelszavát titkosan kezelni és visszaélés vagy visszaélés gyanúja esetén azt megváltoztatni;
  • a Szolgáltatást minden esetben a vonatkozó jogszabályokkal összhangban használni.

7. Felelősség


A Játék résztvevője tudomásul veszi és elfogadja, hogy a LIDL nem felelős, és nem is tehető felelőssé az információk elküldése során előforduló olyan hibákért, adatveszteségekért vagy szabálytalan működésért, amelyek az adatátvitel meghibásodása, vagy bármilyen más a telekommunikációban, az adatforgalomban, a túlterhelésben vagy az internetkapcsolatban előállt hiba vagy mulasztás miatt, illetve bármilyen más, a LIDL-nek nem tulajdonítható okból merülhetnek fel.


Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

8. Fiók törlése


A résztvevő a Szolgáltatásban való részvételét a „Felhasználói fiók törlése” funkción keresztül jogosult bármikor, indoklás nélkül megszüntetni. A Lidl Stiftung részéről történő, alapos ok nélküli felmondás 10 napos felmondási idővel szintén bármikor lehetséges. A felek azonnali hatállyal történő rendkívüli felmondáshoz való joga változatlanul fennáll.

9. A Részvételi feltételek módosítása


A Lidl Stiftung a jelen Részvételi feltételeket a jelen szakasz rendelkezései szerint módosíthatja. A Részvételi feltételek aktuális változata bármikor letölthető. Az utolsó frissítés időpontja a részvételi feltételek elején található meg.


Jelen Részvételi feltételek módosíthatóak, amennyiben a módosítás jogos érdekünket, különösképpen a jobb szolgáltatásnyújtást szolgálja, figyelemmel a vásárlók, felhasználók érdekekre is.


Ha a Lidl Stiftung módosítja a Részvételi feltételeket, a Lidl Stiftung az applikációban történő megfelelő figyelemfelhívással értesíti a Felhasználókat, akiket az új Részvételi feltételek megerősítésére kér.


Amennyiben a Felhasználó nem hagyja jóvá a módosított Részvételi feltételeket, a Lidl Stiftung dönthet a jogviszony felmondásáról.

10. Záró rendelkezések


Az Európai Bizottság a vitarendezéshez egy online portált biztosít a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon. Azonban nem vagyunk kötelesek és hajlandóak részt venni a vitarendezési eljárásban a fogyasztói választottbírói testület előtt.

A Lidl Plus applikáció felhasználási feltételeinek pdf-formátumban letölthető változatát itt találja.

A PDF fájl megtekintéséhez szüksége lesz az Adobe Acrobat Reader .

Vissza a tetejére