Banner

Adatvédelmi tájékoztató közösségi média felületekhez

Adatvédelmi tájékoztató közösségi média felületekhez

Az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkének megfelelően a Lidl közösségi média felületeinek a használata során felmerülő adatkezelésekről az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az alábbiakban bemutatott adatkezelésért mi, mint Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.) tartozunk felelősséggel és részben, illetve bizonyos esetekben a közösségi média felületek üzemeltetői (továbbiakban: „platformok, platform üzemeltetők vagy üzemeltetők”).


Bizonyos adatkezelések esetében a platform üzemeltetőkkel közös adatkezelőknek minősülünk a GDPR 26. cikke értelmében (adatkezelés a 4. pont szerint).


A Lidl Magyarország Bt. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) a következő közösségi médiákat használja:


A platform üzemeltetők adatkezelésére Társaságunknak csak korlátozottan van befolyása. Azokon a helyeken, ahol befolyásolhatjuk és paraméterezhetjük azt, a rendelkezésünkre álló lehetőségek körében elősegítjük az adatvédelmi szempontból megfelelő adatkezelését. A legtöbb esetben azonban nem tudjuk befolyásolni az üzemeltető tevékenységét, így nincsenek információink arról, hogy mely adatokat kezelnek pontosan.


A platform üzemeltetője üzemelteti a szolgáltatás teljes informatikai infrastruktúráját, saját adatkezelési tájékoztatója van és fenntartja Önnel saját felhasználói kapcsolatát (feltéve, hogy Ön a közösségi oldal regisztrált felhasználója). Ezen túlmenően az üzemeltető kizárólagos felelősséggel tartozik az Ön felhasználói profiljában kezelt adatokkal kapcsolatos minden olyan kérdésért, amelyhez Társaságunk nem fér hozzá.


További információkat az üzemeltető adatkezelésével, illetve az adatkezelés elleni tiltakozással kapcsolatban a szolgáltatók alábbi adatvédelmi tájékoztatójában talál:A platform használata során az Ön személyes adatait általában az adott platform üzemeltetője is kezeli harmadik országok szerverein, különösen az Egyesült Államokban.

a) Jelenlétünk a közösségi oldalakon


Az általunk végzett adatkezelés célja / jogalapja:

Honlapunkon az általunk végzett adatkezelés célja, hogy az ügyfeleket ajánlatokról, termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, nyereményjátékokról, témákról, Társaságunkat érintő újdonságokról tájékoztassuk és a honlap látogatóival e témákban kapcsolatba léphessünk, valamint válaszoljunk releváns kérdésekre, dicséretekre vagy panaszokra.


Fenntartjuk a jogot a tartalom törlésére, ha ez szükséges. Ez a helyzet például a jogsértő vagy illegális, gyűlöletkeltő, azt sugalmazó megjegyzéseknél (kifejezetten szexuális tartalom) vagy a feltöltött mellékleteknél (pl. képek vagy videók), amelyek sérthetik a szerzői jogokat, a személyiségi jogokat, a jogszabályokat vagy a Lidl irányelveit.


Adott esetben tartalmait az oldalainkon keresztül megosztjuk, amennyiben erre a szociális média felület lehetőséget biztosít (Megosztás gomb) és kommunikálunk Önnel a médiafelületen keresztül. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. Az adatkezelés célja a kommunikációs tevékenységünk teljesítése.


Az üzemeltető semmilyen módon nem tudja befolyásolni az Ön adatainak Lidl általi adatkezelését ügyfélkommunikáció vagy nyereményjátékok keretében.


Ahogy fentebb említettük, ahol a közösség média felület üzemeltetője számunkra lehetősége ad, ott ügyelünk arra, hogy a közösségi média felületeinket adatvédelmi szempontból megfelelően alakítsuk.


A közösségi média felületeinken megadott adatait pl.: kommentárok, videók, képek, linkek, hírek stb. a közösségi média felület teszi nyilvánossá, elérhetővé és Társaságunk részéről semmilyen egyéb célból nem kerülnek felhasználásra.


Címzettek / Címzettek kategóriái:

Adott esetben megosztjuk az Ön által közzétett tartalmat oldalunkon, ha ezt a platform funkciója lehetővé teszi és a közösségi hálózatokon keresztül kommunikálunk. Ha kérdést/megkeresést küld nekünk a platformon keresztül, a választól függően más, biztonságos kommunikációs csatornák használatára hívjuk fel a figyelmet, ahol a titoktartás, bizalmasság garantált. Önnek mindig lehetősége van arra, hogy bizalmas kérdéseit az 1. pontban vagy az Impresszumban megjelölt elérhetőségekre küldje el részünkre.


Az Ön által a bizalmas csatornákon (például privát üzenetben, levélben vagy e-mailben) elküldött adatok tekintetében általában kizárjuk az adatok Lidl-csoporton kívüli harmadik fél részére történő továbbítását. Az adatokat kivételesen szerződéses adatfeldolgozók dolgozzák fel nevünkben. Ezeket az adatfeldolgozókat gondosan választjuk ki, mi is auditáljuk, és a GDPR 28. cikkének megfelelően szerződésben kötelezzük őket a jogszerű adatkezelésre. Ezen túlmenően szükséges lehet, hogy bizalmas megkeresésének egyes részeit a szerződéses partnereknek (pl. termékspecifikus megkeresések esetén beszállítóknak) továbbítsuk az Ön megkeresésének eredményes feldolgozásához. Ezekben az esetekben azonban a kérést előzetesen anonimizálják, hogy a harmadik fél ne tudjon hivatkozni Önre. Ha egyedi esetekben személyes adatainak átadására van szükség, erről előzetesen tájékoztatjuk és bekérjük az adattovábbításhoz szükséges hozzájárulását.


Tárolási idő / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai

Minden személyes adatot, amelyet privát üzenetben küld nekünk (javaslatok, dicséretek vagy panasz), fogyasztóvédelmi és minőségi kifogással kapcsolatos és adatvédelmi ügyekben 3 évig kezeljük, egyebekben kritika esetén legkésőbb 90 nappal, dicséret esetén 45 nappal azután, hogy a végső/utolsó választ megkapta részünkről töröljük vagy biztonságosan anonimizáljuk. A 90/45 napos tárolási időt nem jogszabály rendeli el, a fent megjelölt két ügycsoport esetén az magyarázza, hogy esetenként előfordulhat, hogy Ön, mint ügyfél, egy válasz után újra megkeres minket ugyanabban az ügyben, és utána tudnunk kell hivatkozni a korábbi levelezésre. A tapasztalat azt mutatja, hogy 90/45 nap elteltével általában nincs több kérdés a válaszainkkal kapcsolatban.


A fent felsorolt valamennyi ügy esetén az előzmények adatkezelési ideje az utolsó válasz adatkezelési idejével megegyezik.


Az Ön által ezen az oldalon közzétett összes nyilvános bejegyzés – a közösségi média „hírfolyam” jellege miatt korlátlan ideig az idővonalon marad, kivéve, ha töröljük azokat a mögöttes téma frissítése, jogsértés vagy irányelveink megsértése miatt, vagy ha Ön saját maga törli a bejegyzést.

Nincs befolyásunk arra, hogy adatait az üzemeltető mikor, hogyan törölje. Ebben az esetben az adott üzemeltető adatvédelmi előírásai is irányadóak, érintetti jogait az üzemeltetők viszonylatában gyakorolhatja


b) Nyereményjátékok


Az adatkezelés céljai / jogalapjai:

Lehetősége van különböző nyereményjátékokon való részvételre weboldalunkon, hírlevelünk által vagy közösségi oldalainkon. Ha az adott nyereményjáték másként nem rendelkezik, vagy ha nem adott nekünk további kifejezett hozzájárulást, a játékban való részvételkor megadott személyes adatokat kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása céljából használjuk fel (pl. nyertesek kisorsolása, nyertesek értesítése, nyeremény átadása stb.). Ha Ön valódi nevén van fenn az érintett közösségi oldalon, vagy a profiljában lévő fényképről/ fényképekről felismerhető, nem zárható ki más felhasználó általi azonosítása sem.


A nyereményjátékokban való részvétellel összefüggésben végzett adatkezelés jogalapja általában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a nyertesekkel kapcsolatos adatkezelésé a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – szerződés teljesítése. Ha Ön egy nyereményjáték esetében az adatkezeléshez hozzájárulását adta, lehetősége van arra, hogy ezt a hozzájárulását a jövőbeni hatállyal bármikor visszavonja.


Címzettek / címzettek kategóriái:

Harmadik félnek csak akkor adjuk át személyes adatait, ha ez a nyereményjáték lebonyolításához, a nyeremény átadása céljából szükséges (például a nyereményt szerződéses partnerünk küldi ki, vagy az adatokat a nyeremény postázása érdekében logisztikai cégnek, futárszolgálatnak adjuk át) vagy kifejezett hozzájárulását adta nekünk ehhez. Felhívjuk figyelmét, hogy a közösségi platformok egyes oldalain a részvétel egy-egy nyereményjátékban közvetlenül a nyilvánosan megtekinthető, használható oldalon is lehetséges (például megjegyzések formájában), így más felhasználók is láthatják részvételének tényét nyilvánosan a velünk való interakción keresztül. Ráadásul ilyenkor az adott oldalon felismerhető, hogy Ön nyert. Ha Ön valódi néven regisztrál, vagy van fenn az adott közösségi oldalon, vagy a profilja mellett szerepel fénykép, úgy Ön felismerhetővé válik és nem zárható ki más felhasználó általi azonosítás sem.


Tárolási idő / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:

A nyereményjáték lezárását és a nyertesek kihirdetését követően a résztvevők személyes adatai a nyeremény kiküldését követő 30 napon belül törlésre kerülnek a nyereményjáték oldaláról, microsite-járól. A nyertesek adatait 8 évig tároljuk a vonatkozó számviteli törvény előírása szerint. Ha egy oldalon részt vesz egy nyereményjátékban (poszt vagy komment által), nincs befolyásunk arra, hogy az Ön adatait az üzemeltető törölje. Ezért az oldal megfelelő üzemeltetőjének adatvédelmi rendelkezései irányadók.


A fentiek csak általános információk, valamennyi nyereményjátékunkhoz tartozik adatkezelési tájékoztató, amelyből az adott játékkal kapcsolatos konkrét adatkezelési információk megtudhatók.


c) Social Listening és Social média monitorozás


Az adatkezelés céljai/jogalapja:

Az Ön által részünkre közvetlenül átadott információkon túl, közösségi média felületeinken használjuk az ún. Social Listening és Social média monitoring alkalmazást, hogy átfogóbb képet adjunk termékeinkről és szolgáltatásainkról, médiatevékenységünkről, az igényeknek megfelelően fejlesszük, optimalizáljuk azokat és a vásárlók felé egy jobb és magasabb szintű kiszolgálást biztosítsunk.

Fentebb említett célokból az online platformokon/közösségi média felületeken (pl. Facebook, Instagram, TikTok) történő nyilvános hozzászólásokat a keresési feltételeink vagy egy meghatározott szám (pl.: klikkelések) alapján értékelünk (például egy új termékcsaládhoz kapcsolódóan).


Csak azok a hozzászólások válnak számunkra elérhetővé, megtekinthetővé, amelyek a nyilvánosság számára is elérhetőek.


Az így elért adatok terjedelmét elsősorban az adott poszt/közzététel jellege és tartalma határozza meg, így érintett lehet szöveges kiírás vagy feltöltött képfájl is.

Egyes esetekben a használt felhasználói azonosító is releváns lehet; ha a Lidl segítséget szeretne nyújtani bármilyen probléma esetén. Az érintett platform-üzemeltetőktől is tájékoztatást kapunk az adott hozzájárulások terjedelméről.


A Social Listening keretében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, mivel Társaságunk jogos érdeke, hogy termékeink és szolgáltatásaink hiányosságait felismerhessük, megfelelően reagáljunk rájuk és optimalizáljuk szolgáltatásainkat.


Címzettek, Címzettek kategóriái

Külső adatfeldolgozót (Emplifi Group - Pod Všemi svatými 17 Plzeň 301 00 Czech Republic) használunk Social listening vagy Social média monitoringhoz, a GDPR 28. cikke értelmében szerződéses kötelezettséget vállalnak az adatkezelés jogszerűségért.


Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:

Az elemzés során tudomásunkra jutott releváns adatokat a Lidl nem tárolja tartósan, azokat célzottan a potenciálisan szükséges ellenintézkedések analizálásig, illetve végrehajtásáig kezeli. Szükség esetén akár 2 évig is megőrizhetjük adatait éves összehasonlító értékelések céljából, ha előzőleg Ön nem törölte adatait a platformról.

A GDPR 26. cikkének (1) bekezdése szerinti kapcsolat áll fenn a következő platform-üzemeltetőkkel (közös adatkezelők):A platform üzemeltetője és mi közös adatkezelőként közös tartozunk helyt állni a platform üzemeltetője által alkalmazott webtracking/nyomkövetési módszerekért. A webes nyomkövetés/tracking megtörténhet függetlenül attól, hogy bejelentkezett vagy regisztrált a platformra. Amint már bemutattuk, a platform webes nyomkövetési módszereit sajnos alig tudjuk befolyásolni.


A webtracking/nyomkövetési módszerek alkalmazásnak a jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében.


A címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, valamint a tárolási időtartamról vagy a tárolási időtartam meghatározásának szempontjairól további információkat a platform üzemeltetőinek adatvédelmi tájékoztatójában talál. Erre nincs befolyásunk.


A webtracking/ nyomkövetési módszerek megakadályozására vagy a hozzájárulás visszavonására vonatkozó jogok gyakorlásának lehetőségeit a 2. pontban felsorolt platform üzemeltetők adatvédelmi tájékoztatójában találja meg. A platform üzemeltetőjével is kapcsolatba léphet az Impresszumban megadott elérhetőségeken.


A platformszolgáltató által rendelkezésünkre bocsátott statisztikákat illetően csak korlátozottan tudjuk befolyásolni és megakadályozni. Gondoskodunk azonban arról, hogy ne álljanak rendelkezésünkre további opcionális statisztikák.


Kérjük, vegye figyelembe, hogy a platform üzemeltetője az Ön profilját és viselkedési adatait a felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően használja fel az Ön szokásainak, személyes kapcsolatainak és preferenciáinak értékelésére. A Lidlnek nincs befolyása az Ön adatainak a platform üzemeltetője általi adatkezelésére vagy továbbítására.

Amennyiben harmadik országban lévő (az Európai Gazdasági Térségen kívüli lakóhellyel/székhellyel rendelkező) címzettnek továbbítunk adatokat, erről az adott adatkezelés leírásánál a címzettekről / címzettek kategóriáiról szóló tájékoztatóban tájékozódhat. Az Európai Bizottság úgynevezett megfelelőségi határozatok révén igazolja, hogy egyes harmadik országokban az Európai Gazdasági Térség szintjéhez hasonló adatvédelmi szintet biztosít. Ezen országok listája a https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en címen található. Megfelelőségi határozat hiányában akkor lehet személyes adatot harmadik országban levő címzettnek továbbítani, ha már megfelelő garanciákat nyújt. Ez lehetséges például kötelező erejű vállalati szabályok, az Európai Bizottság által a személyes adatok védelmére vonatkozó általános szerződési feltételeken, tanúsítványokon vagy elismert magatartási kódexeken keresztül. Kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz (8. pont), ha további információra van szüksége ezzel kapcsolatban.


A platform használata azt is eredményezheti, hogy adatait a platform üzemeltetője egy harmadik országban (az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhellyel) dolgozza fel. Az Ön adatainak olyan harmadik országban történő feldolgozásával kapcsolatban, amelyre a Lidlnek nincs befolyása, kérjük, olvassa el a 2. pontban felsorolt platformüzemeltetők adatvédelmi tájékoztató.

Rendezvényeken/Eseményeken készült képfelvételek adatkezelése

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk Rendezvényeken/Eseményeken vesz részt, mint szervező, szponzor, partner, társpartner vagy meghívott. A Rendezvényen való részvétel során Társaságunk törekszik a hangulat, események, programok, tevékenység megörökítésére és megosztására a nyilvánosság felé, hogy minél szélesebb körben megismerjék Vásárlóink, Partnereink, munkatársaink és egyéb harmadik személyek Társaságunk szerteágazó aktivitását (pl. környezetvédelem, gyermektámogatás, adományozás, Fesztmarket stb.), szolgáltatásait (szelektív hulladékgyűjtés, gyermekjátékok, ismeretterjesztők stb.), kiterjesszük, fejlesszük és optimalizáljuk azokat. Fontosnak tartjuk, hogy a megörökítés során szerepet kapjanak a természetes személyek (Vásárlók, Partnerek, gyermekek és egyéb harmadik személyek) megjelenítése, a közvetlenség, vásárlóközpontúság, barátságosság szempontjából, így Társaságunk képfelvételeket készít és használ fel, amely tevékenység adatkezelésnek minősül. A gyermekek képfelvétele tekintetében a Rendezvényre/Eseményre belépő törvényes képviselők hozzájárulását tekintjük irányadónak a jelen pontban írt adatkezelés tekintetében.


Az Adatkezelés részletei:


Képfelvételek készítése


A Lidl részéről egyes Rendezvényről/Eseményről készített kommunikációhoz, beszámolóhoz képi felvételek csatolása, megjelenítése vállhat szükségessé. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a Rendezvényen tömegfelvételek készüljenek, vagyis olyan képek, amelyek összhatásában örökítik meg az eseményeket.


Adatkezelés jogalapja: Tömegfelvételek esetében az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy promotálja a Rendezvényt, fényképeken keresztül bemutassa a Rendezvény/Esemény hangulatát. Egyedi fényképek esetében az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: a Rendezvényre belépő/résztvevő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása.

Az adatkezelés időtartama: tiltakozáshoz való jog érvényesítéséig/hozzájárulás visszavonásáig, illetve Adatkezelő fennállása.


Képfelvételek felhasználása

Az elkészített képeket a Lidl felhasználja közösségi média felületein, nyilvánosságra hozza, amennyiben a tájékoztatás erre is kiterjedt és adott esetben (ha a jogalap hozzájárulás) a hozzájárulást az érintettől megszerezte.

Címzettek: Facebook, Instagram esetén a Meta Platforms Ireland Limited (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, D02 AD98 Ireland), TikTok Ireland (2 Cardiff Lane DUBLIN D02 E395 CO DUBLIN), Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043)

Adatkezelés jogalapja: Tömegfelvételek esetében az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy promotálja a Rendezvényt, fényképeken keresztül bemutassa a Rendezvény/Esemény hangulatát. Egyedi fényképek esetében az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: a Rendezvényre belépő/ részt vevő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása, Esemény/Rendezvény, amelyen adott helyen és időpontban tartózkodtak.

Az adatkezelés időtartama: tiltakozáshoz való jog érvényesítéséig/hozzájárulás visszavonásáig, illetve Adatkezelő közösségi média profiljának fennállásáig.


A fenti információ egy általános tájékoztatás, rendezvényeink, eseményeink és egyéb, fotózással járó alkalmak esetén konkrét tájékoztatást nyújtunk az érintettek részére.

a) Áttekintés


A nekünk adott hozzájárulás visszavonásának jogán túlmenően Önt az alábbi jogok illetik meg, ha a vonatkozó jogszabályi követelmények teljesülnek:


Az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog/ hozzáférés joga a GDPR 15. cikkével összhangban,

 • A hibás vagy hiányos adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikkével összhangban,
 • Az általunk tárolt adatainak törléséhez való jog a GDPR 17. cikkével összhangban,
 • Adatai kezelésének korlátozásához való jog a GDPR 18. cikkével összhangban,
 • Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikkével összhangban,
 • Tiltakozás joga a GDPR 21. cikke szerint.


b) Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15.cikk)


Önnek joga van arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt valamennyi információhoz hozzáférést kapjon. Ezek az adatok különösen az alábbiakat jelentik:

 • az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

Adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.


c) Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)


Önnek jogában áll kérni tőlünk az Önre vonatkozó téves személyes adatok haladéktalan helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, Ön jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítését kérni - többek között kiegészítő nyilatkozat útján.


d) Az adatok törléséhez való jog (GDPR 17. cikk)


Ön jogosult arra, hogy személyes adatait azonnal töröljük, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával vagy 9. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikkének (1) bekezdésével vagy (2) bekezdésével összhangban, és a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése esetén nincs nyomós jogos indok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • a személyes adatokat a GDPR 8. cikk (1) bekezdésének megfelelően nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték.


Ha a személyes adatot nyilvánosságra hoztuk és kötelesek vagyunk törölni, akkor a rendelkezésre álló technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatkezelő harmadik feleket arról, hogy Ön a személyes adatokra mutató linkeket is törölte. tőlük, vagy kérésre másolatokat vagy ismétlésben e személyes adatokat.


e) Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)


Önnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:


 • Ön vitatja a személyes adatok helyességét;
 • az adatkezelés jogellenes, és törlés helyett a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri;
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, ill.
 • Ön kifogást nyújtott be az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban, és még nem határozták meg, hogy az adatkezelő személy jogos indokai meghaladják-e az Ön érdekeit.


f) Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)


Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk, feltéve, hogy


 • az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
 • a feldolgozás automatizált módon történik.


Az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokat közvetlenül tőlünk továbbítsuk egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható.


g) Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)


A GDPR 21. cikke (1) bekezdésének feltételei szerint Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


h) Az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál való panasztételi jog GDPR 77. cikk


Ön jogosult a GDPR 77. cikke alapján az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni, amennyiben véleménye szerint az Önt érintő adatkezelés jogsértő. Az illetékes hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( www.naih.hu )

1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Egyebekben megilleti a bírósághoz fordulás joga.

a) Kapcsolattartó személy kérdéseivel vagy adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatban

Ha kérdése van közösségi oldalainkkal kapcsolatban, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlásával kapcsolatban (érintetti jogok), forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: info@lidl.hu


b) Kapcsolattartó adatvédelmi kérdésekben

Ha további kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz az Impresszumban feltüntetett címen, „adatvédelmi tisztviselő részére” címzéssel, illetve az adatvedelem@lidl.hu e-mail címen érhető el.

A Lidl Magyarország Bt. adatvédelmi tisztviselője az Impresszumban feltüntetett címen, „adatvédelmi tisztviselő részére” címzéssel, illetve az adatvedelem@lidl.hu e-mail címen érhető el.