Banner
My Lidl fiók

Felhasználási feltételek

My Lidl fiók - Felhasználási feltételek

(Utolsó frissítés időpontja: 2023. április)

A jelen felhasználási feltételek a My Lidl fiók szolgáltatás használatát szabályozzák. A My Lidl fiók szolgáltatást a Lidl Stiftung & Co. KG (Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm) (a továbbiakban „Lidl Stiftung”, „mi”) működteti, a szolgáltatásnyújtás során azonban a Lidl vállalkozáscsoport más társaságai (a továbbiakban együttesen „Vállalkozáscsoport”) [ Lidl Csoport - elérési adatok] is közreműködnek. A jelenleg érvényes felhasználási feltételeket bármikor lekérheti, mentheti és kinyomtathatja innen: [ MyLidl - felhasználási feltételek]. A szerződés szövegét a szerződéskötést követően nem tároljuk.


A jelszóval védett My Lidl fiók lehetővé teszi, hogy a Vállakozáscsoport különböző online szolgáltatásaiból, például a Lidl online áruházból, a Lidl Plus alkalmazásból stb. (további-akban "célszolgáltatás") egy központi helyen (a továbbiakban: "Portál") tárolja adatait, azokat megtekintheti, elérheti, kezelheti és szerkesztheti. Ezenkívül egy egyszerű, egy-szeri regisztrációs rendszert is biztosít, melynek neve Single Sign-On Service (a további-akban: SSO) (együttesen "My Lidl-fiók" vagy "Szolgáltatás").


Miután egyszer regisztrált egy célszolgáltatásba, az SSO lehetővé teszi további célszolgáltatások használatát ugyanazzal a felhasználónévvel és jelszóval, amennyiben az adott Célszolgáltatásnál SSO rendszer működik.


A Szolgáltatás az alábbi My Lidl fiók felhasználási feltételek (a továbbiakban „Felhasználási feltételek”) alapján elérhető.


A jelen Felhasználási feltételek nem vonatkoznak a Célszolgáltatások keretében harmadik személyekkel – például áruk vagy szolgáltatások megszerzésére – létesített külön szerződéses jogviszonyokra. Ezek szempontjából kizárólag a mindenkori Célszolgáltatás konkrét üzleti feltételei az irányadók.

A My Lidl fiók használatához SSO-val működő Célszolgáltatásba történő regisztráció szükséges, amelynek során a Felhasználónak My Lidl fiókjához jelszót kell létrehoznia. E-mail címével vagy mobiltelefonszámával együtt ez szükséges a My Lidl fiókjához való hozzáféréshez.


A Felhasználó által a regisztrációs folyamat során megadott adatoknak tartalmilag megfelelőnek kell lenniük. Tilos harmadik személyek adatait használni. Az adatok utólagos változása esetén a Felhasználó köteles azokat a Portálon haladéktalanul módosítani.


Célszolgáltatástól függően a regisztrációs folyamat során sor kerül e-mail címe vagy mobiltelefonszáma verifikálására. Ehhez e-mailben vagy sms-ben igazoló kódot küldünk Önnek. Az e-mail cím vagy a mobiltelefonszám verifikálása nélkül a regisztrációs folyamat nem folytatható.


A regisztrációs folyamat végén a „Regisztrálok” gombra kattintással kötelező erejű ajánlatot tesz a My Lidl fiók használatára történő regisztrációra. A „Bejelentkezés” gomb ki-választását megelőzően a különböző mezők adatainak törlésével, kiegészítésével, módosításával vagy a Célszolgáltatás bezárásával bármikor megszakíthatja a regisztrációt vagy módosíthatja a rögzített adatokat. A személyes fiókjában rögzített adatok a regisztrációs folyamat befejezését követően a Portálon bármikor módosíthatók.


A szerződéskötésre vonatkozó ajánlata beérkezését követően a regisztráció során az Ön által megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk az ajánlat beérkezéséről (a további-akban „Visszaigazolás”). Ez a Visszaigazolás egyúttal a felhasználási feltételek/szerződés megkötésére (a továbbiakban „Szerződéskötés”) irányuló ajánlat részünkről történő elfogadását is jelenti. Ön azt követően használhatja a Szolgáltatást, mihelyt megkapta a Visszaigazolást.

A regisztrációt követően automatikusan vásárlói azonosítót kap.


A hozzáférési adatokat kizárólag a mindenkori Felhasználó használhatja, és azokat meg-felelő intézkedésekkel védeni kell attól, hogy harmadik személyek számára ismertté vál-janak. A Szolgáltatás visszaélési céllal történő használatára utaló jel esetén a Felhasználó köteles haladéktalanul bejelentést tenni a Lidl Stiftung felé. A Felhasználó felel a harmadik személy általi jogosulatlan használat következményeiért, amennyiben hibáztatható a jogosulatlan használatért vagy a megakadályozás elmaradásáért.


A My Lidl fiók Android operációs rendszerrel működő készülékeken csak Google Chrome böngészőn keresztül használható.

A My Lidl fiók szolgáltatás tárgya jelszóval védett egységes SSO szolgáltatás biztosítása a Vállalkozáscsoport különböző Célszolgáltatásaihoz történő hozzáférés céljából. Ez lényegében azt jelenti, hogy egyszeri regisztrációt és hitelesítést követően a létrehozott My Lidl fiók használatával a rendszerben található valamennyi Célszolgáltatás hozzáférhető anélkül, hogy minden esetben külön regisztrációra vagy a részletes felhasználói adatok ismételt megadására lenne szükség.


A kényelmes bejelentkezéshez lehetőség van továbbá a „Bejelentkezve maradok” funk-ció aktiválására. A funkció aktiválását követően készüléke böngészőjében tartós süti kerül tárolásra (6 hónapon keresztül), amelynek segítségével a My Lidl fiók a következő betöltésnél is felismeri Önt. Ez a süti a böngésző beállításaiban bármikor törölhető.


Ha regisztrál valamely Célszolgáltatásba anélkül, hogy korábban bármely más Célszolgáltatásba regisztrált volna, automatikusan létrehozza a My Lidl fiókot. Amennyiben korábban regisztrált már valamely a My Lidl fiók rendszerbe integrált Célszolgáltatásba, meglévő bejelentkezési adataival egyszerűen bejelentkezhet a kiválasztott Célszolgáltatásba. Ha a Vállalkozáscsoport a jövőben új Célszolgáltatásokat kínál, azok My Lidl fiókján keresztül szintén igénybe vehetők lesznek. Az egyes Célszolgáltatásokra adott eset-ben kiegészítő felhasználási feltételek érvényesek.


Az SSO-val portálokon átnyúló identitást szerez, amelyet a rendszerben lévő Célszolgáltatások felismernek és verifikálnak, és amelyet a Portálon keresztül kezelhet. A Portál lehetővé teszi, hogy a különböző Célszolgáltatásokból származó információiba egy tárhelyen betekintsen, azokat elérje, kezelje és módosítsa. A Portál tárolja mind vásárlói törzsadatait és információit, mind azokat a vásárlói törzsadatokat és információkat, amelyeket további Célszolgáltatások használata során adott meg. Ilyen módon a Portálon egy tárhelyen betekinthet valamennyi vásárlói törzsadatába, bejelentkezési adataiba, a „Rólam” menüpontban az életkörülményeivel és érdeklődésével, továbbá a rögzített fizetési módokra vonatkozó adatokba és a bevásárlási és megrendelési előzményekbe. Adatai specifikus ajánlatok igénybevétele során igény esetén a mindenkori tranzakció lebonyolítása céljából továbbításra kerülnek a mindenkori Célszolgáltatáshoz (lásd 7. pont).


A My Lidl fiók használata ingyenes. Konkrét Célszolgáltatások igénybevétele esetén mindazonáltal keletkezhetnek költségek, amelyek a konkrét esetekben a jogi előírásoknak megfelelően átláthatóan bemutatásra kerülnek. Ugyanez érvényes harmadik személyek esetlegesen szükséges szolgáltatásaira, ilyen lehet például egy internetcsatlakozás.

Önnek joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni a jelen szerződéstől. Az elállási határidő a szerződéskötés napjától számított 14 nap.


Ha gyakorolni szeretné elállási jogát, akkor egyértelmű nyilatkozatban tájékoztatnia kell bennünket (pl. postai úton küldött levélben/írásban vagy e-mailben) arról a döntéséről, hogy szeretne elállni a jelen szerződéstől. Elérhetőségeink a következők:


Lidl Magyaroroszág Bt.

1037 Budapest, Rádl árok 6.

Telefon: +36 1 346 6700

E-mail-cím: adatvedelem@lidl.hu

Ha eláll a jelen szerződéstől, akkor az Öntől kapott valamennyi kifizetett összeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból adódó plusz költségeket, ha Ön az általunk kínált, legkedvezőbb, normál szállítástól eltérő szállítási módot választott) haladéktalanul, de legkésőbb az attól a naptól számított 14 napon belül visszafizetjük Önnek, amikor kézhez vettük a jelen szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatát. A visszafizetést ugyanazzal a fizetési móddal fogjuk intézni, amellyel Ön az eredeti tranzakciót fi-zette, kivéve ha Önnel kifejezetten más megállapodás született, azonban semmi esetre sem számítunk fel Önnek költségeket e visszafizetés miatt.


Ha Ön azt kérte, hogy a szolgáltatások az elállási határidő alatt vegyék kezdetüket, akkor Ön egy észszerűen meghatározott összeget köteles fizetni nekünk, amely a szerződésben előirányzott szolgáltatások teljes köréhez viszonyítva arányosan kerül kiszámításra az addig az időpontig nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan, amikor Ön a jelen szerződésre vonatkozó elállási jogának gyakorlásáról tájékoztatott bennünket.

Töltse le PDF formátumban:

4.3 Elállási nyilatkozat

A PDF fájl megtekintéséhez szüksége lesz erre: Adobe Acrobat Reader.

A konkrét Célszolgáltatások keretében történő szolgáltatásnyújtásért kizárólag a mindenkori szolgáltató felel. Ebből eredő esetleges igényekért a Lidl Stiftung nem áll helyt. Ugyanez érvényes független harmadik személyek, például internetszolgáltatók egyéb szolgáltatásaira.


A Lidl Stiftung csak a Felhasználó életének, testi épségének, egészségének megsértéséből vagy alapvető szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő kárigényeiért, valamint olyan egyéb károkért felel, amelyek a Lidl Stiftung, a Lidl Stiftung törvényes képviselete vagy a Lidl Stiftung szolgáltatásnyújtásában közreműködők szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegésén alapulnak. Alapvető szerződéses kötelezettségnek minősülnek azok a kötelezettségek, amelyek teljesítése a szerződés céljának eléréséhez szükséges. Alapvető szerződéses kötelezettségek megsértése esetén tudatos/hanyag gondatlanság fennállásakor a Lidl Stiftung felelőssége a szerződéstipikus, előre látható károkra korlátozódik, kivéve a Felhasználó élet, testi épség, egészség sérelméből eredő kárigényét. A Lidl Stiftung esetleges felelősségvállalása a kifejezetten ilyen jellegű garanciákat és a termékfelelősségről szóló törvény alapján felmerülő igényeket illetően ugyanúgy érvényes marad.

Mind a Lidl Stiftung, mind a Felhasználó bármikor, a felmondási idő betartása nélkül megszüntetheti a My Lidl fiókkal kapcsolatos felhasználási jogviszonyt. A My Lidl fiók kezelése keretében a Felhasználó bármikor kezdeményezheti annak törlését.


A Lidl Stiftung részéről történő megszüntetés elsősorban akkor jön számításba, ha a Felhasználó megsérti a jelen Felhasználási feltételek előírásait. Az érintett esetek tisztázásáig először a felhasználói adatok egyszerű zárolása is lehetséges.


Nem valódi adatok esetében különösképpen fenntartjuk a jogot az Ön My Lidl fiókjának vagy abban egyes adatoknak a helyesbítésére vagy törlésére.

Személyes adatainak kezelése adatvédelmi jogállásának megőrzésével történik. A Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, hogy az Ön által megadott adatok továbbításra kerüljenek a mindenkor igénybe vett Célszolgáltatás szolgáltatója felé, hogy lehetővé váljon számára a Felhasználó hitelesítése és a Célszolgáltatás keretében igényelt szolgáltatások teljesítése (pl. megrendelt áruk elküldése és elszámolása).

A vonatkozó részletek megtalálhatók adatvédelmi irányelveinkben [ MyLidl Adatvédelem ].

A szerződés nyelve a magyar.


Az Európai Bizottság online vitarendezési portált működtet, amely a http://ec.eu-ropa.eu/consumers/odr/ címen érhető el.

A My Lidl fiók felhasználási feltételeinek legfrissebb változatát itt találja.

A PDF fájl megtekintéséhez szüksége lesz erre: Adobe Acrobat Reader.