Banner
My Lidl fiók

Felhasználási feltételek

My Lidl fiók - Felhasználási feltételek

(Utolsó frissítés időpontja: 2021. október)

A jelen felhasználási feltételek a My Lidl fiók szolgáltatás használatát szabályozzák. A My Lidl fiók szolgáltatást a Lidl Stiftung & Co. KG (Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm) (a továbbiakban „Lidl Stiftung”, „mi”) működteti, a szolgáltatásnyújtás során azonban a Lidl vállalkozáscsoport más társaságai (a továbbiakban együttesen „Vállalkozáscsoport”) is közreműködnek.A jelszóval védett My Lidl fiók úgynevezett Single Sign On („SSO”) szolgáltatás, valamint egy My Lidl fiók portál (a továbbiakban együttesen „My Lidl fiók” vagy „Szolgáltatás”) használatát teszi lehetővé. Az SSO a Vállalkozáscsoport online szolgáltatásaiba (pl. online shop, click & collect szolgáltatás, applikációk stb., a továbbiakban „Célszolgáltatás”) történő egyszeri regisztrációt követően lehetővé teszi Önnek, hogy ugyanazzal a felhasználónévvel és jelszóval további Célszolgáltatásokhoz férjen hozzá, amennyiben az adott Célszolgáltatásnál SSO rendszer működik.

A Célszolgáltatásokon keresztül elérhető My Lidl fiók portál lehetővé teszi, hogy a különböző Célszolgáltatásokból gyűjtött információiba egy tárhelyen betekintsen, azokat elérje, kezelje és módosítsa.


A Szolgáltatás az alábbi My Lidl fiók felhasználási feltételek (a továbbiakban „Felhasználási feltételek”) alapján elérhető.


A jelen Felhasználási feltételek nem vonatkoznak a Célszolgáltatások keretében harmadik személyekkel – például áruk vagy szolgáltatások megszerzésére – létesített külön szerződéses jogviszonyokra. Ezek szempontjából kizárólag a mindenkori Célszolgáltatás konkrét üzleti feltételei az irányadók.

A My Lidl fiók használatához SSO-val működő Célszolgáltatásba történő regisztráció szükséges, amelynek során a Felhasználónak My Lidl fiókjához jelszót kell létrehoznia. E-mail címével vagy mobiltelefonszámával együtt ez szükséges a My Lidl fiókjához való hozzáféréshez.


A Felhasználó által a regisztrációs folyamat során megadott adatoknak tartalmilag megfelelőnek kell lenniük. Tilos harmadik személyek adatait használni. Az adatok utólagos változása esetén a Felhasználó köteles azokat My Lidl fiókjában haladéktalanul módosítani.


Célszolgáltatástól függően a regisztrációs folyamat során sor kerül e-mail címe vagy mobiltelefonszáma verifikálására. Ehhez e-mailben vagy sms-ben igazoló kódot küldünk Önnek. Az e-mail cím vagy a mobiltelefonszám verifikálása nélkül a regisztrációs folyamat nem folytatható.


A regisztrációs folyamat végén a „Bejelentkezés” gombra kattintással kötelező erejű ajánlatot tesz a My Lidl fiók használatára történő regisztrációra. A „Bejelentkezés” gomb kiválasztását megelőzően a különböző mezők adatainak törlésével, kiegészítésével, módosításával vagy a Célszolgáltatás bezárásával bármikor megszakíthatja a regisztrációt vagy módosíthatja a rögzített adatokat. A személyes fiókjában rögzített adatok a regisztrációs folyamat befejezését követően bármikor módosíthatók.


A szerződéskötésre vonatkozó ajánlata beérkezését követően a regisztráció során az Ön által megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk az ajánlat beérkezéséről (a továbbiakban „Visszaigazolás”). Ez a Visszaigazolás egyúttal a felhasználási feltételek/szerződés megkötésére (a továbbiakban „Szerződéskötés”) irányuló ajánlat részünkről történő elfogadását is jelenti. Ön azt követően használhatja a Szolgáltatást, mihelyt megkapta a Visszaigazolást.


A regisztrációt követően automatikusan vásárlói azonosítót kap.


A hozzáférési adatokat kizárólag a mindenkori Felhasználó használhatja, és azokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell attól, hogy harmadik személyek számára ismertté váljanak. A Szolgáltatás visszaélési céllal történő használatára utaló jel esetén a Felhasználó köteles haladéktalanul bejelentést tenni a Lidl Stiftung felé. A Felhasználó felel a harmadik személy általi jogosulatlan használat következményeiért, amennyiben hibáztatható a jogosulatlan használatért vagy a megakadályozás elmaradásáért.


A My Lidl fiók Android operációs rendszerrel működő készülékeken csak Google Chrome böngészőn keresztül használható.

A My Lidl fiók szolgáltatás tárgya jelszóval védett egységes SSO szolgáltatás biztosítása a Vállalkozáscsoport különböző Célszolgáltatásaihoz történő hozzáférés céljából. Ez lényegében azt jelenti, hogy egyszeri regisztrációt és hitelesítést követően a létrehozott My Lidl fiók használatával a rendszerben található valamennyi Célszolgáltatás hozzáférhető anélkül, hogy minden esetben külön regisztrációra vagy a részletes felhasználói adatok ismételt megadására lenne szükség.


A kényelmes bejelentkezéshez lehetőség van továbbá a „Bejelentkezve maradok” funkció aktiválására. A funkció aktiválását követően készüléke böngészőjében tartós süti kerül tárolásra (6 hónapon keresztül), amelynek segítségével a My Lidl fiók a következő betöltésnél is felismeri Önt. Ez a süti a böngésző beállításaiban bármikor törölhető.


Ha regisztrál valamely Célszolgáltatásba anélkül, hogy korábban bármely más Célszolgáltatásba regisztrált volna, automatikusan létrehozza a My Lidl fiókot. Amennyiben korábban regisztrált már valamely a My Lidl fiók rendszerbe integrált Célszolgáltatásba, meglévő bejelentkezési adataival egyszerűen bejelentkezhet a kiválasztott Célszolgáltatásba. Ha a Vállalkozáscsoport a jövőben új Célszolgáltatásokat kínál, azok My Lidl fiókján keresztül szintén igénybe vehetők lesznek. Az egyes Célszolgáltatásokra adott esetben kiegészítő felhasználási feltételek érvényesek.


Az SSO-val portálokon átnyúló identitást szerez, amelyet a rendszerben lévő Célszolgáltatások felismernek és verifikálnak, és amelyet a My Lidl fiók portálon keresztül kezelhet. A My Lidl fiók portál lehetővé teszi, hogy a különböző Célszolgáltatásokból származó információiba egy tárhelyen betekintsen, azokat elérje, kezelje és módosítsa. A My Lidl fiók portál tárolja mind vásárlói törzsadatait és információit, mind azokat a vásárlói törzsadatokat és információkat, amelyeket további Célszolgáltatások használata során adott meg. Ilyen módon a My Lidl fiók portálon egy tárhelyen betekinthet valamennyi vásárlói törzsadatába, bejelentkezési adataiba, a „Rólam” menüpontban az életkörülményeivel és érdeklődésével, valamint a „Family Club” program keretében nyújtott előnyökre vonatkozóan nem kötelező módon megadott információkba, továbbá a rögzített fizetési módokra vonatkozó adatokba és a bevásárlási és megrendelési előzményekbe. Adatai specifikus ajánlatok igénybevétele során igény esetén a mindenkori tranzakció lebonyolítása céljából továbbításra kerülnek a mindenkori Célszolgáltatáshoz (lásd 7. pont).


A My Lidl fiók használata ingyenes. Konkrét Célszolgáltatások igénybevétele esetén mindazonáltal keletkezhetnek költségek, amelyek a konkrét esetekben a jogi előírásoknak megfelelően átláthatóan bemutatásra kerülnek. Ugyanez érvényes harmadik személyek esetlegesen szükséges szolgáltatásaira, ilyen lehet például egy internetcsatlakozás.

A Lidl Plus applikációban a Lidl Pay használata során a Felhasználó minden Célszolgáltatásra úgynevezett kétlépcsős hitelesítést rögzíthet. A kétlépcsős hitelesítés aktiválását követően a rendszer a My Lidl fiókba való minden bejelentkezés során további verifikációs kód megadását kéri, amelyet a Felhasználó a nálunk regisztrált mobiltelefonszámára vagy e-mail címére továbbítva kap meg.


Amennyiben a Felhasználó szeretné megszüntetni a kétlépcsős hitelesítést, bármikor felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Ebben az esetben azonban a Felhasználó nem használhatja többé a Lidl Pay mobil fizetési rendszert.

Amennyiben My Lidl fiókját az USA-ban szeretné használni, az Ön külön jóváhagyását követően lehetővé tesszük az Ön My Lidl fiókjában tárolt adatokhoz való hozzáférést a Lidl US, LLC számára. A vonatkozó részletek megtalálhatók adatvédelmi irányelveinkben.

A Lidl Stiftung törekszik a My Lidl fiók lehető leghosszabb távon történő és zavartalan működtetésére. Technikai adottságok, így például többek között konfigurációs módosítások, karbantartás, eszközkiesés miatt előfordulhat, hogy nem biztosítható a zavartalanság. A Szolgáltatás kiesése esetén a Lidl Stiftung törekszik a kifogástalan használhatóság mielőbbi helyreállítására. A Lidl Stiftung nem felel a (teljes körű) használhatóság kieséséből eredő esetleges következményekért.


A Lidl Stiftung fenntartja a jogot, hogy a My Lidl fiókot a későbbiekben csökkentett és/vagy módosított funkcióterjedelemmel bocsássa rendelkezésre, illetve teljesen megszüntesse. A Felhasználó nem tarthat szerződéses igényt a (térítésmentes) Szolgáltatás (folytatólagos) igénybevételére.


A konkrét Célszolgáltatások keretében történő szolgáltatásnyújtásért kizárólag a mindenkori szolgáltató felel. Ebből eredő esetleges igényekért a Lidl Stiftung nem áll helyt. Ugyanez érvényes független harmadik személyek, például internetszolgáltatók egyéb szolgáltatásaira.


Egyébiránt a Lidl Stiftung csak a Felhasználó élet, testi épség, egészség sérelméből vagy alapvető szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő kárigényeiért, valamint olyan egyéb károkért felel, amelyek a Lidl Stiftung, a Lidl Stiftung törvényes képviselete vagy a Lidl Stiftung szolgáltatásnyújtásában közreműködők szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegésén alapulnak. Alapvető szerződéses kötelezettségnek minősülnek azok a kötelezettségek, amelyek teljesítése a szerződés céljának eléréséhez szükséges. Alapvető szerződéses kötelezettségek megsértése esetén tudatos/hanyag gondatlanság fennállásakor a Lidl Stiftung felelőssége a szerződéstipikus, előre látható károkra korlátozódik, kivéve a Felhasználó élet, testi épség, egészség sérelméből eredő kárigényét.

Mind a Lidl Stiftung, mind a Felhasználó bármikor, a felmondási idő betartása nélkül megszüntetheti a My Lidl fiókkal kapcsolatos felhasználási jogviszonyt. A My Lidl fiók kezelése keretében a Felhasználó bármikor kezdeményezheti annak törlését.

A Lidl Stiftung részéről történő megszüntetés elsősorban akkor jön számításba, ha a Felhasználó megsérti a jelen Felhasználási feltételek előírásait. Az érintett esetek tisztázásáig először a felhasználói adatok egyszerű zárolása is lehetséges.


Nem valódi adatok esetében különösképpen fenntartjuk a jogot az Ön My Lidl fiókjának vagy abban egyes adatoknak a helyesbítésére vagy törlésére.

Személyes adatainak kezelése adatvédelmi jogállásának megőrzésével történik. A Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, hogy az Ön által megadott adatok továbbításra kerüljenek a mindenkor igénybe vett Célszolgáltatás szolgáltatója felé, hogy lehetővé váljon számára a Felhasználó hitelesítése és a Célszolgáltatás keretében igényelt szolgáltatások teljesítése (pl. megrendelt áruk elküldése és elszámolása).


A vonatkozó részletek megtalálhatók adatvédelmi irányelveinkben.

A szerződés nyelve a magyar.


Az Európai Bizottság online vitarendezési portált működtet, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el.

A My Lidl fiók felhasználási feltételeinek legfrissebb változatát itt találja.

A PDF fájl megtekintéséhez szüksége lesz az Adobe Acrobat Reader .