A következőkben szeretnénk Önt a Lidl közösségi média felületeinek a használta során felmerülő adatkezelési tevékenységéről tájékoztatni, megfelelve ezáltal az adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkének.

1.) Felelős

A Lidl Magyarország Bt. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) a következő közösségi médiákat alkalmazza:

Kapcsolati adatainkat az Impresszumban találja.

Társaságunk mellett a közösségi média felület üzemeltetője is adatkezelőnek minősül, akik maguk is adatkezelést végeznek. Az üzemeltető adatkezelésére Társaságunknak csak korlátozottan van befolyása. Azokon a helyeken, ahol befolyásolhatjuk és paraméterezhetjük azt, a rendelkezésünkre álló lehetőségek körében elősegítjük az adatvédelmi szempontból megfelelő adatkezelését. A legtöbb esetben azonban nem tudjuk befolyásolni az üzemeltető tevékenységét, így nincsenek információink arról, hogy mely adatokat kezelnek pontosan.

Társaságunk adatkezelése

A szociális média felületeinken megadott adatait pl.: kommentárok, videók, képek, linkek, hírek stb. a szociális média felület teszi nyilvánossá, elérhetővé és Társaságunk részéről semmilyen egyéb célból nem kerülnek felhasználásra.  Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy Társaságunk hivatalos közösségi média oldalain tartalmakat töröljünk, amennyiben ez szükséges. Adott esetben tartalmait az oldalainkon keresztül megosztjuk, amennyiben erre a szociális média felület lehetőséget biztosít (Megosztás gomb) és kommunikálunk Önnel a médiafelületen keresztül. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. Az adatkezelés célja a kommunikációs tevékenységünk teljesítése.

Amennyiben Ön egy, az általunk is befolyásolható konkrét adatkezelés ellen szeretne tiltakozni, kérjük forduljon az Impresszumban megjelölt kontakthoz. Ebben az esetben tiltakozását megvizsgáljuk.

Ha a közösségi média felületen keresztül tesz fel részünkre egy kérdést, a szükséges választól függően adott esetben felhívjuk a figyelmét biztonságosabb kommunikációs csatornákra, ahol a titoktartás, bizalmasság garantált. Önnek mindig lehetősége van arra, hogy bizalmas kérdéseit az impresszumban megjelölt elérhetőségekre küldje el részünkre.

Ahogy fentebb említettük, ahol a közösség média felület üzemeltetője számunkra lehetősége ad, ott ügyelünk arra, hogy a közösségi média felületeinket adatvédelmi szempontból megfelelően alakítsuk.

Társaságunk felhasználja a közösségi média felület üzemeltetője által rendelkezésünkre bocsátott  demográfiai, érdeklődésen alapuló, viselkedésalapú vagy helyalapú célcsoport-definíciókat a reklámokhoz, promóciókhoz, azért, hogy Ön csak érdeklődésének megfelelő reklámokat kapjon. Személyes azonosítás Társaságunk részéről nem történik. Az oldal-statisztikákat, amelyeket a média felület üzemeltetője bocsát a rendelkezésünkre, csak korlátozottan tudjuk befolyásolni és nem tudjuk kikapcsolni.

A közösségi média felület üzemeltetőjének adatkezelése

A közösségi média felület üzemeltetője webkövető/ tergetált marketing eljárást alkalmaz. A targetálás (azon beállítások összessége, amelyek meghatározzák, hogy egy hirdetés milyen feltételek teljesülése esetén jelenjen meg) ugyanakkor attól függetlenül is megtörténhet, hogy a közösségi média felületen be van-e jelentkezve vagy regisztrált-e. A közösségi média által gyakorolt targetálásra Társaságunknak nincs befolyása, jogalapját a közösségi média felület üzemetetője határozza meg, a jogalap tekintetében önálló felelőssége van. A targetálást Társaságunk nem tudja deaktiválni.

Kérjük figyeljen arra, hogy nem kizárható, hogy a szociális média felület üzemeltetője az Ön profil, - és viselkedésadatait használja, hogy ezáltal a szokásait, személyes kapcsolatait, preferenciáit stb. kiértékelje. Társaságunknak nincs ráhatása az Ön személyes adatainak kezelésére az üzemeltetőnél.

További információkat az üzemeltető adatkezelésével illetve az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban a szolgáltatók alábbi adatvédelmi tájékoztatójában talál:

Social Listening

Az adatkezelés céljai/jogalapja:

Az Ön által részünkre közvetlenül átadott információkon túl, közösségi média felületeinken használjuk az ún.  Social Listening alkalmazást, hogy átfogóbb képet kapjunk termékeinkről és szolgáltatásainkról, az igényeknek megfelelően fejlesszük, optimalizáljuk azokat és  biztosítsuk a vásárlók felé jobb és magasabb szintű kiszolgálást.

Fentebb említett célokból az online platformokon/közösségi média felületeken (pl. Facebook, Instagram) történő nyilvános hozzászólásokat a keresési feltételeink alapján értékelünk (például egy új termékcsaládhoz kapcsolódóan). Csak azok a hozzászólások válnak számunkra elérhetővé, megtekinthetővé, amelyek a nyilvánosság számára is elérhetőek.

Az így elért adatok terjedelmét elsősorban az adott poszt/közzététel jellege és tartalma határozza meg, így érintett lehet szöveges kiírás vagy feltöltött képfájl. 
Egyes esetekben a használt felhasználói azonosító is releváns lehet; ha a Lidl segítséget szeretne nyújtani bármilyen probléma esetén. Az érintett platform-üzemeltetőktől is tájékoztatást kapunk az adott hozzájárulások terjedelméről.

A személyes adatok kezelésnek jogalapja 

A Social Listening keretében a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, mivel Társaságunk jogos érdeke, hogy termékeink és szolgáltatásaink hiányosságait felismerhessük, megfelelően reagáljunk rájuk és optimalizáljuk szolgáltatásainkat.

Címzettek / címzettek kategóriái:

A Social Listening keretében kezelt személyes adatok nem kerülnek átadásra harmadik felek részére. 

Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:

Az elemzés során tudomásunkra jutott releváns adatokat a Lidl nem tárolja véglegesen, hanem azokat célzottan a potenciálisan szükséges ellenintézkedések analizálásig illetve végrehajtásáig kezeli. 

Rendezvényeken/Eseményeken készült képfelvételek adatkezelése

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk Rendezvényeken/Eseményeken vehet részt, mint szervező, szponzor, partner, társpartner vagy meghívott. A Rendezvényen való részvétel során Társaságunk törekszik a hangulat, események, programok, tevékenység megörökítésére és megosztására a nyilvánosság felé, hogy minél szélesebb körben megismerjék Vásárlóink, Partnereink és egyéb harmadik személyek Társaságunk szerteágazó aktivitását (pl. környezetvédelem, gyermektámogatás, adományozás, fesztmarket stb.), szolgáltatásait (szelektív hulladékgyűjtés, gyermekjátékok, ismeretterjesztők stb.), kiterjesszük, fejlesszük és optimalizáljuk azokat. Fontosnak tartjuk, hogy a megörökítés során szerepet kapjanak a természetes személyek (Vásárlók, Partnerek, gyermekek és egyéb harmadik személyek) megjelenítése, a közvetlenség, vásárlóközpontúság, barátságosság szempontjából, így Társaságunk képfelvételeket készít és használ fel, amely tevékenység adatkezelésnek minősül. A gyermekek képfelvétele tekintetében a Rendezvényre/Eseményre belépő törvényes képviselők hozzájárulását tekintjük irányadónak a jelen pontban írt adatkezelés tekintetében.

Az Adatkezelés részletei: 

Képfelvételek készítése

Adatkezelő: Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.) 
Adatfeldolgozó: Wings Group Kft. (1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. D. ép. 8.), Sensation Event & Congress Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84. A. ép.), Mediator Group Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 58.) és további adatkezelési szerződéssel rendelkező ügynökségeink.

Az adatkezelés célja: a Lidl részéről a Rendezvényről/Eseményről készített kommunikációhoz, beszámolóhoz képi felvételek csatolása, megjelenítése. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a Rendezvényen tömegfelvételek készüljenek, vagyis olyan képek, amelyek összhatásában örökítik meg az eseményeket. 
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy promótálja a Rendezvényt, fényképeken keresztül bemutassa a Rendezvény/Esemény hangulatát. 
A kezelt adatok köre: a Rendezvényre belépő/ részt vevő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása.
Az adatkezelés időtartama: illetve amíg Adatkezelő Rendezvényeken Eseményeken részt vesz. 

Képfelvételek felhasználása

Adatkezelő: Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.)
Címzettek: Facebook, Instagram (székhely: 1601 WILLOW ROAD, MENLO PARK, CA 94025 USA)
Az adatkezelés célja: a Lidl részéről a Rendezvényről/Eseményről készített kommunikációhoz, beszámolóhoz képi felvételek csatolása, megjelenítése. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a Rendezvényen tömegfelvételek készüljenek, vagyis olyan képek, amelyek összhatásában örökítik meg az eseményeket. 
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy promótálja a Rendezvényt, népszerűsítse megjelenését, aktivitását a Rendezvényen/Eseményen, a  fényképeken keresztül bemutassa a Rendezvény/Esemény hangulatát, a programokat, a résztvevők tevékenységét.  
A kezelt adatok köre: a Rendezvényre belépő/ részt vevő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása, Esemény/Rendezvény amelyen adott helyen és időpontban tartózkodtak. 
Az adatkezelés időtartama: tiltakozáshoz való jog érvényesítéséig illetve Adatkezelő Facebook és Instagram profiljának fennállásáig. 

Érintett jogai a képfelvételeket érintő adatkezeléssel összefüggésben

Az Érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, törlését, megilleti a tiltakozáshoz való jog – figyelemmel a GDPR 21. cikk (1) bekezdésére - illetve kérheti az adatainak korlátozását. 
Az Érintett kérdéseivel fordulhat a Lidl adatvédelmi tisztviselőjéhez (1037 Budapest, Rádl árok 6. tel: 1/346-6553, e-mail: adatvedelem@lidl.hu), panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, honlap: www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (bírósági jogorvoslat). 
 

Általános érintetti jogok

Személyes adatainak adatkezelésével kapcsolatban a GDPR Önnek, mint honlap-használónak bizonyos jogokat biztosít:

1.) Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15.cikk)

Önnek joga van arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt valamennyi információhoz hozzáférést kapjon.

2.) Helyesbítéshez és törléshez való jog (GDPR 16. és 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Ön jogosult továbbá arra is, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan, indokolatlan késedelem nélküli törlését kérje, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt valamely indok fennáll, pl.: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyekből gyűjtötték vagy más módon kezelték.

3.) Az adatkezelés korlátozásához való jog  (GDPR 18. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje , amennyiben a GDPR 18. cikkében felsoroltak valamelyike teljesült: pl.: Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és az esetleges kivizsgálás időtartamára, miszerint az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelés korlátozására kerül sor.

4.) Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

A GDPR 20. cikkében felsorolt egyes esetekben joga van arra, hogy az Önt érintő személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja illetve kérje ezen adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását az adatkezelőtől.

5.) Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Ön a saját helyzetével kapcsolatos indokok alapján bármikor kifogásolhatja személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelést, kivéve, ha az adatkezelő igazolja, hogy a feldolgozást olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben.

Az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál való panasztételi jog

Ön jogosult a GDPR 77. cikke alapján az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni, amennyiben véleménye szerint az Önt érintő adatkezelés jogsértő. Az illetékes hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu)

Cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

A Lidl Magyarország Bt. adatvédelmi tisztviselője az Impresszumban feltüntetett címen, „adatvédelmi tisztviselő részére” címzéssel, illetve az adatvedelem@lidl.hu e-mail címen érhető el.