Ügyfélszolgálat adatkezelési tájékoztatója

(Verzió: 3.0; 2021. június 10.)

 

A következőkben részletesen tájékoztatjuk Önt az általános adatvédelmi rendelet 13. cikk szerint, az ügyfélszolgálatunkra beérkező megkeresése során folytatott adatkezelésünkről.

 

A Rendelet 7. cikk 4) bekezdése szerinti adatkezelő a Lidl Magyarország Bt. (továbbiakban: Lidl vagy Adatkezelő). Az adatkezelő telefonszáma: +36 80 020 534, e-mail címe: info@lidl.hu

 

A kapcsolat-felvételi nyomtatványon, telefonon, e-mailben vagy chaten megadott személyes adatait természetesen minden esetben bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a megkeresése megválaszolása céljából használjuk az irányadó és vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

 

Az adatkezelés célja a megkeresések megválaszolása, vásárlóinkkal való kapcsolattartás, panaszkezelés.

 

Az adatkezelés jogalapjai:

  • fogyasztóvédelmi panasz esetén GDPR 6. cikk 1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése;
  • szerződés teljesítése/hibás teljesítés esetén a GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése;
  • egyéb megkeresések esetén a GDPR 6. cikk 1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. Lidl jogos érdeke a vásárlói elégedettség biztosítása, hatékony problémamegoldás.

 

Adattovábbítás

 

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy megkeresésüktől függően előfordulhat, hogy azok sikeres, hatékony kezelése és/ vagy visszajelzése, megoldása érdekében szükséges lehet a megkeresés/panasz/észrevétel továbbítása gondosan kiválasztott szolgáltatóink vagy partnereink felé. Az adattovábbítás során partnereink vagy szolgáltatóink szintén kezelhetik az Önök által megadott személyes adatokat. Különösen, de nem kizárólagosan adattovábbításra kerül sor a következő esetkörök során:

 

  • kamerafelvételekkel kapcsolatos kérdés esetén címzettek a biztonságtechnikai, illetve személy- és vagyonvédelemmel megbízott partnereink;
  • csomagkiküldés, szórólapterjesztéssel összefüggő panaszkezelés esetén címzett a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg.: 01-10-042463). A Posta szolgáltatásaira és adatkezelésére a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény irányadó. Csomagküldés esetén címzettek egyebekben egyéb szerződéses futárszolgálataink.
  • Termékspecifikus megkeresések esetében (termékhiba, reklamáció stb.) esetében címzettek illetékes szállítóink, gyártóink, szervizeink.

 

Természetesen minden esetben lehetősége van a megjelölt elérhetőségeinken a címzettek kategóriájáról bővebb információt kérni.

 

Amennyiben az adattovábbításban egészségügyi adatok/adatokat is érint, úgy az adattovábbítás kizárólag kifejezet hozzájárulása esetén valósulhat meg.

 

Valamennyi személyes adata, amelyet Ön a megkeresése során a rendelkezésünkre bocsát (legyen szó panaszról, dicséretről vagy kritikáról) a megkeresésre adott válaszunktól számított legkésőbb 1 éven belül törlésre vagy anonimizálásra kerül. Az 1 éves tárolási idő indoka, hogy adott esetben előfordulhat, hogy Ön egy válaszlevelünkre ugyanabban a témában még visszajelzést küld részünkre, így lehetőségünk van az előzményeket látni és azok ismeretében kezelni megkeresését, ezzel is elkerülve, hogy esetlegesen ismételjük önmagunkat vagy ezáltal elhúzódjon az ügyintézés. Tapasztalataink szerint egy éven túl már nem érkeznek visszakérdezések a Vásárlók részéről.

 

Kivételes esetekben jogszabályi kötelezettségeinkből (pl.: fogyasztóvédelmi törvény, vagy biztosítási törvény) adódóan előfordulhat, hogy személyes adatait 1 éven túl kell tárolnunk. Ezekben az esetekben a személyes adatait a törvényben meghatározott ideig tároljuk, termékreklamáció esetén 3 évig, míg panaszkönyvi bejegyzés esetén 5 évig.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a más nevében tett bejelentésekre (pl. szülő, házastárs), csak általános válaszokat tudunk adni. Amennyiben az ügyintézés során más személy adatait adja meg, úgy ahhoz szükséges az érintett hozzájárulása, ellenkező esetben az adatokat haladéktalanul töröljük.

 

Az általános adatvédelmi rendelet szerint Önt, mint az adatkezelés érintettjét a következő jogok illetik meg:

  • Érintettként jogosult arra, hogy a rendelet 15. cikke alapján tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól.
  • A törvényi feltételek teljesülése esetén jogosult személyes adatai helyesbítésére a rendelet 16. cikke alapján, törlésére a rendelet 17. cikke alapján, illetve az adatkezelés korlátozására a rendelet 18. cikke alapján.
  • Amennyiben az adatkezelés a rendelet  6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján történik, a rendelet 21. cikke értelmében tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben további adatkezelésre nem kerül sor, kivéve, ha Lidl bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel szemben.
  • Amennyiben Ön bocsátotta rendelkezésünkre személyes adatait, a rendelet 20. cikke alapján Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

 

Amennyiben az adatkezelés a rendelet  6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul, ezt a hozzájárulást a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja, anélkül, hogy ez érintené a Lidl addigi adatkezelésének jogszerűségét.

 

Az előzőekben ismertetett esetekben, kérdés vagy panasz esetén forduljon postai úton vagy e –mailben a Lidl adatvédelmi tisztviselőjéhez.

 

Ön jogosult továbbá az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtásra. Az illetékes hatóság elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu), postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

 

A Lidl adatvédelmi tisztviselőjét a következő elérhetőségeken éri el:
Lidl Magyarország Bt/ Adatvédelem
postacím: 1037 Budapest, Rádl árok 6.
e-mail cím: adatvedelem@lidl.hu

 

Ügyfélszolgálati NPS (Net Promoter Score) adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 

Köszönjük érdeklődését az ügyfélszolgálatunkat érintő véleménynyilványítással összefüggő adatkezelés iránt. 

Komolyan vesszük személyes adatainak védelmét, ezért törkeszünk arrra, hogy  biztosítani tudjuk a személyes adatai feletti ellenőrzéshez való jogát (információs önrendelkezés). Ez az adatvédelmi tájékoztató elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, használunk fel, mikor és milyen célból.

1.    Adatkezelő

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzat egyes fejezeteiben (címek szerint jelölve) másként nem szerepel, az adatkezelésért felelős adatkezelő az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 4. cikkének (7) bekezdése értelmében:
Lidl Magyarország Bt. 
Adatvédelem
1037 Budapest, Rádl árok 6. 
adatvedelem@lidl.hu 

2.    A véleménynyilvánítás, felmérés használata, működése 

2.1 Sütik és más hasonló technológiák használata a felhasználói adatok feldolgozásához

Az adatkezelés célja/jogalapja:

Mi, a Lidl Magyarország Bt. vagyunk az adatkezelők a sütik és más hasonló technológiák alkalmazásával kapcsolatos adatkezelések tekintetében a használati adatok feldolgozásához a<…>összes weboldalon. 

A sütik olyan kis adatállományok/adatcsomagok, amelyek weboldalunk látogatása közben kerülnek tárolásra az Ön berendezésén (laptopján, tabletjén, okostelefonján stb.). A sütik az Ön berendezésén nem okoznak kárt, azok nem tartalmaznak vírusokat, trójait vagy egyéb káros szoftvereket. A sütiben tárolt információk az adott berendezésen rögzülnek. Ez mindazonáltal nem jelenti azt, hogy a sütik révén közvetlenül azonosíthatjuk Önt. 
A véleménynyilvánítás érdekében technikailag szükséges sütiket és egyéb technikailag szükséges technológiákat használunk a használati adatok feldolgozásához.
Az általunk használt sütik és egyéb technológiák áttekintése érdekében, beleértve az adatkezelés megfelelő célját, a tárolási időtartamot és az érintett harmadik fél szolgáltatókat/címzetteket, tekintse meg az alábbi süti-táblázatot.
A technikailag szükséges sütik  és a használati adatok feldolgozásához szükséges hasonló technológiák használata a céltól függően különösen a következő személyes adatok adatkezelését foglalja magában:

• felhasználó által megadott beállítások, hogy megjegyezzék egy másik aloldalon már esetlegesen bevitt, megadott adatokat (például a süti-beállítások mentéséhez);
• biztonsággal kapcsolatos események (Csalárd viselkedés észlelése);
A technikailag szükséges sütik alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, mivel jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy megfelelő, kényelmes szolgáltatást biztosítsunk Önnek.

KategóriaNévSzolgáltatóTípusCélLejárat
Szükségesforce-streamSalesforceSzükségesSzerver lekérdezések átirányítása terheléselosztáshoz (sticky session)3 óra
Szükségesforce-proxy-streamSalesforceSzükségesA kliens lekérdezéseit ugyan ahhoz a proxy szerverhez irányítja, hogy nagyobb eséllyel tudja kihasználni a gyorsítótárát3 óra
SzükségesinstSalesforceSzükségesAzoknak a lekérdezéseknek az átirányítása, amik más fizikai helyre mutatnak (pl. könyvjelzők és beégetett URL-ek). Ezek az átirányítások akkor történhetnek, ha pl. szervezeti migráció, felosztás vagy bármi URL változás történt.Munkamenet
Funkció működéséhez szükséges_gaSalesforceFunkció működéséhez szükségesA Google (mint beszállító) Analytics nevű nyomkövető eszköze, amit a weboldal adminisztrátora az oldal felhasználói tevékénységeinek anonym nyomonkövetésére használ (Google Analytics tracking ID alapján)2 év
SzükségesCookieConsentPolicySalesforceSzükségesA végfelhasználói süti beleegyező nyilatkozat és a felhasználói beállítások tárolására szolgál.1 év
Funkció működéséhez szükségeslanguageSalesforceFunkció működéséhez szükségesBeazonosítja a nyelvet azon egyedi elemek és folyamatok számára, amelyek támogatják a többnyelvű használatot. Enélkül a süti nélkül az egyedi elemek fordításai helytelenül jelenhetnek meg.Munkamenet
SzükségesBrowserID_secSalesforceSzükségesInformációbiztonsági funkciója van.1 év
Szükségessfdc-streamSalesforceSzükségesA szerver lekérdezéseinek megfelelő helyre irányítását szolgálja a Saleseforce infrastruktúrában a tartós munkamenetek részére (sticky sessions).3 óra
SzükségesBrowserIdSalesforceSzükségesInformációbiztonsági funkciója van.1 év

 

Címzettek/címzettek kategóriái:

Amikor sütiket és más hasonló technológiákat használunk a használati adatok feldolgozásához, az adatok feldolgozására olyan megbízható szolgáltatókat bízunk meg, akik speciálisan az ügyfélelégedettség felmérésére szakosodtak.
Adatfeldolgozóként a mi nevünkben dolgozzák fel az Ön adatait. Mindegyik szolgáltatót gondosan választottuk ki, és a GDPR 28. cikkével összhangban szerződést kötöttünk velük. A süti táblázatban szereplő valamennyi szolgáltató adatfeldolgozóként tevékenykedik a nevünkben.

Tárolási idő/a tárolási idő meghatározásának kritériumai:
A sütik tárolási idejére vonatkozó információkért tekintse meg a fenti süti táblázatot. 

3. Ügyfélszolgálatot érintő véleménynyilvánítás 

Az adatkezelés célja/jogalapja:

Ügyfélszolgálatot érintő véleménynyilvánítást arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk az ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatos személyes tapasztalatairól, hogy folyamatosan javíthassuk szolgáltatásainkat. 

Kérjük, hogy a felmérés során ne adjon meg személyes adatokat. 

A kérdőívet az ügyfélszolgálatnak korábban benyújtott kérelmével, megkeresésével összefüggésben hozzuk létre. Ezért jelentési célból össze tudjuk kapcsolni a felmérés eredményeit az Ön által írt, megadott esettel.
Az adatkeezlés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, azaz jogos érdekünk, hogy javítsuk az Ön ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatos élményét.

Címzettek/címzetti kategóriák:

Az adatok feldolgozásához olyan megbízható szolgáltatókat bízunk meg, akik speciálisan az ügyfélelégedettség felmérésére szakosodtak. Adatfeldolgozóként a mi nevünkben dolgozzák fel az Ön adatait. Mindegyik szolgáltatót gondosan választottuk ki, és a GDPR 28. cikkével összhangban szerződést kötöttünk velük.

Tárolási idő/a tárolási idő meghatározásának kritériumai:

Személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk az ügyfélszolgálathoz benyújtott megkeresés és tárolási idő függvényében. Az ügyfélszolgálatunkat érintő törlési időtartamok listáját lentebb találja. A határidő minden esetben az megkeresés lezárástól kezdődik. Erről részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el : Adatkezelési tájékoztató | Lidl - www.lidl.hu 

4. Adattovábbítás az EGT-n kívüli országokba

Ha harmadik országbeli (az Európai Gazdasági Térségen kívüli) címzettnek adunk át adatokat, ez az adott adatkezelés leírásában szereplő “címzettek/címzettek kategóriái” cím alatti ainformációkból kiderül. Egyes harmadik országokat az Európai Bizottság úgynevezett megfelelőségi határozatokkal igazol, hogy az adatvédelem szintje az Európai Gazdasági Térségben biztosított szinthez hasonló. Ezen országok listája itt érhető el:  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF . Ha egy adott országban nem létezik összehasonlítható adatvédelmi szabvány, más intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy az adatvédelem megfelelő szintjét más eszközökkel is garantáljuk, például kötelező érvényű vállalati szabályokkal, az Európai Bizottság személyes adatok védelmére vonatkozó általános szerződési kikötéseivel, tanúsítványok vagy elismert magatartási kódexek. További információért kérjük, forduljon adatvédelmi tisztünkhöz (8. fejezet).

5. Érintettek jogai 

A GDPR 15. cikkének (1) bekezdése értelmében Önnek jogában áll ingyenes tájékoztatást kérni az Önről tárolt személyes adatokról.
Ha a jogszabályi követelmények teljesülnek, joga van személyes adatai helyesbítéséhez (GDPR 16. cikk), törléséhez (GDPR 17. cikk) és kezelésének korlátozásához (GDPR 18. cikk).
Ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, Ön a GDPR 21. cikke értelmében tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha az adatkezelő a tiltakozásban olyan kényszerítő erejű jogos indokokat bizonyít, amelyek az érintett érdekeit felülírják.
Ha Ön saját maga adta meg a kezelt adatokat a GDPR 20. cikke értelmében Önnek joga van az adathordozhatósághoz.
Ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján megadott hozzájárulás alapján történik, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre nézve anélkül, hogy ez befolyásolná a korábbi adatkezelés jogszerűségét.
A fent említett esetekben, illetve ha kérdése, panasza van, kérjük, írjon vagy küldjön e-mailt az adatvédelmi tisztviselőnek.
Önnek joga van panaszt benyújtani eaz illetékes  adatvédelmi felügyeleti hatósághoz (www.naih.hu) illetve bírósághoz is fordulhat. 

6. Egyéb kérdések

Ha további kérdése van személyes adatainak adatkezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztünkhöz:
Lidl Magyarország Bt. 
Adatvédelem
1037 Budapest, Rádl árok 6. 
adatvedelem@lidl.hu 

Utolsó frissítés : 22.12.2021.